Vår värld

Peter Singer

Kommer Maj 2021.

Peter Singer brukar beskrivas som en av världens mest inflytelserika filosofer. I Vår värld ger han sig i kast med för vår tid avgörande frågor såsom klimat, globalisering, bistånd, mänskliga rättigheter och migration. Han ställer sig frågan om vems ansvaret är att skydda människor från folkmord och brott mot mänskligheten, oavsett var i världen sådana övergrepp äger rum.

Ur sitt etiska perspektiv menar Singer att de akuta problem som präglar samtiden inte kan lösas på nationell nivå. De statscentrerade sätten att ta sig an problemen som dominerar internationell etik räcker inte till, menar Singer, som i stället föreslår att vi bygger vidare på de existerande samarbeten som redan överskrider nationsgränser. Vår värld är en upplysande genomgång av globaliseringens risker liksom dess potential.

Detaljer
  • Utgiven Maj 2021
  • Översättare: Jim Jakobsson
  • ISBN: 9789188589989