Fritanke Fritanke
Kundvagn (0)
Till Kassan
Din kundvagn är tom
Meny

Lästips till Torbjörn Fagerströms artikel i Sans 1•2014

 

Andrén O. & Kirchmann H. (2008): “Ekologiskt jordbruk ger mera koldioxid i

atmosfären”. Klimatfrågan på bordet, 299–312. Formas Fokuserar, Stockholm. Här ges en översikt över viktiga frågor om ekologiskt kontra konventionellt jordbruk, särskilt frågor kring humusbildning och växtnäringsbalanser.

Alberts B. m.fl. (2013): “Standing up for GMOs”. Science, 341:1320. Detta är en appell från ledande forskare och forskningspolitiker att få ett slut på miljörörelsers vandaliseringar av odlingar av GM-grödor. Nu senast har odlingar av det s.k. gyllene riset på Filippinerna förstörts. Detta ris är förändrat med genteknik så att det tillfredsställer behovet av A-vitamin även hos de fattiga människor som nästan enbart äter ris. Därigenom undviks de bestående synskador som annars är vanliga hos dessa befolkningsgrupper.

Dixelius C., Fagerström T. & Sundström J.F. (2012): ”European agricultural policy goes down the tubers”. Nature Biotechnology, 30, 492–493. Här belyses vilken svår sjukdom bladmögel är på potatis, den biologiska bakgrunden till att traditionell resistensförädling mot sjukdomen är problematisk och konsekvenserna av BASF:s beslut att avbryta utvecklingen av den lovande, bladmögelresistenta GM-potatisen Fortuna för den europeiska marknaden.

Fagerström T., Dixelius C., Magnusson U. & Sundström J.F. (2012): ”Stop worrying, start growing”. EMBO reports, 13, 493–497. Här belyses hur komplicerat EU-regelverket rörande GM-grödor är, vilka kostnader som det åsamkar EU att inte odla GM-grödor, samt hur den enorma satsningen på riskforskning tränger undan angelägen forskning kring jordbrukets miljöeffekter.

Herring R. (2009): “Persistent Narratives: Why is the “Failure of bt cotton in India” story still with us?” AgBioForum, 12(1), 14–22. I denna artikel analyseras hur en ren skröna – den om att introduktionen av insektsresistent GM-bomull fått katastrofala följder, inklusive ökad självmordsfrekvens bland bomullsodlare – sprids och underhålls av intressegrupper och hur medierna aningslöst bidrar.

Howard P. H. (2009): ”Consolidation in the North American organic food processing sector, 1997 to 2007”. International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 16(1), 13–30. I denna artikel redogörs för hur livsmedelssektorn i USA har utvecklats sedan det ekologiska jordbruket började växa.

Stymne J. (2011): ”Tro lagom på biståndet”. Biståndsdebatten.se, 10 oktober. Här redovisar den förre statssekreteraren på UD sin syn på biståndets organisation och ideologi i Sverige. Bl.a. påtalar han det förhållandet att ett antal NGO får en stor del av sin finansiering från Sida (sammanlagt c:a 1,5 miljarder kronor per år) och att de därigenom närmast fungerar som konsultföretag, snarare än som de ideella organisationer som deras självbild gör gällande.

Wager R. (2009): “Comment on ’The future of agriculture’”. EMBO reports, 10 (2), 104–105. Här redovisas besvikelsen hos många forskare över den Världsbanksledda processen International assessment of agricultural science and technology for development (IAASTD) och dess rapport Agriculture at a crossroads: The synthesis report. Med Wagers egna ord: “Despite the lofty goals of this project, science seems to have taken a backseat to ideology, as the report denounces biotechnology and praises the virtues of organic agriculture. This is the result of strong lobbying in support of organic agriculture – an ideology of affluent interested parties – which cannot effectively support less fortunate people or future increases in the human population.”

Kassa

Artiklar

Önskelista

Här är böckerna som ligger i din önskelista.

Anmäl din epostadress om du vill få uppdateringar och erbjudanden om de böcker som ligger i din önskelista. Vi lämnar aldrig ut din epostadress.
Din epostadresss är knuten till din önskelista så att du kan få uppdateringar och erbjudanden om böcker som ligger i här.
Jag är säker på att jag vill ta bort min epostadress

Meddelande

Meddelande text

Arbetar...