Förbeställ Nationalstaten en essä om liberal nationalism och Sveriges framtid av Björn Östbring

Beställ ett signerat exemplar av Björn Östbrings bok ”Nationalstaten” till kampanjpriset 229 kr (gratis frakt). Boken släpps i augusti 2022.

Den politiska konflikten mellan höger och vänster har i Sverige inrymts i en lyckad kompromiss mellan marknadsekonomi och offentliga välfärdsåtaganden. Men i takt med att den politiska grundkonflikten förskjutits till kulturellt betonade frågor om identitet, normer och migration verkar konfliktnivån ha stegrats. Är vår tids kulturkrig så pass uppslitande att någon medelväg inte står att finna?


Nationalstaten beskriver en bortglömd idétradition – liberal nationalism. Statsvetaren Björn Östbring visar här hur liberala ideal historiskt sett förenats med en nationell samhällsuppfattning, och att nationalstaten faktiskt utgör en förutsättning för liberala fri- och rättigheter. Därigenom underkänner han föreställningen om att liberal öppenhet och nationalistisk slutenhet utgör det vägskäl vid vilket vi nu måste välja kurs, eller gå isär.

Sista beställningsdag för signerade ex är den 10 augusti. 

Boken skickas ut i slutet av augusti. I samband med det kommer du få en faktura till den mail du angett i formuläret nedan.