Fritanke Fritanke
Kundvagn (0)
Till Kassan
Din kundvagn är tom
Meny

Frankt och franskt om ond, bråd Gud

Möjligen skulle Handbok för ateister (Onfray, 2006) vara försedd med en varningstext. Presentationen på baksidan sticker förvisso inte under stol med att Onfrays kritik av monoteismerna är skarp och häftig men icke desto mindre finns risken att man sätter något i vrångstrupen när man öppnar denna mycket mustiga och ogenerade vidräkning med några av våra största religioner. Här är allt svart och vitt; Onfray tassar inte omkring i någon gråzon för att undvika att uppröra eventuella meningsmotståndare. Religionen är ond, oavsett förtecken och förkunnelseform. Pang på rödbetan.

Konvolutfliken förtäljer att Michel Onfray (1959–) har ett trettiotal verk bakom sig och är den mest lästa filosofen i Frankrike idag. Hans perspektiv är utpräglat materialistiskt och hedonistiskt och han intresserar sig huvudsakligen för aktualiteter inom etik, estetik och politik. Onfray har grundat ett folkuniversitet i Caen som är öppet för alla – därtill välbesökt – och hans föreläsningar sänds regelbundet i radio.

Det finns också något av populism i Handbok för ateister. Förstå inte det som att Onfray vädjar till reptilhjärnan; han är i allt väsentligt en intellektuell, inte en agitator. Men han klär inte sina utläggningar i en högtravande diskurs som distansierar honom från en bredare läsekrets; här finns en omisskännelig, fransk, språklig elegans som ibland gränsar till ordfetischism men den förlorar sig aldrig i obegripligheter.

Onfray inleder med att lansera något han kallar ateologi, ett dekonstruerande och en avmystifiering av de tre monoteismerna och teokratin för att skapa förutsättningar för en postkristen moral i västerlandet:

”en moral där kroppen inte längre är en bestraffning, jorden en tåredal, livet en katastrof, njutningen en synd, kvinnorna en förbannelse, intellektet en förhävelse, vällusten en fördömelse.” (s. 84)

Ateologin är dock ett tveeggat svärd; Onfray menar att den västerländska sekulära moral som formulerats av Kant blott är en omformulering av judisk-kristen etik – en kristendom utan Gud. Denna »kristna ateism» måste överskridas i det att religionerna dekonstrueras; gudsförnekaren som hävdar de kristna värdenas förträfflighet och den evangeliska moralens ofrånkomlighet skiljer sig från den kristne enbart i uttryck, värdena är desamma.

Också den sekulära rörelsen får sig en känga, för dess iver att bekämpa klockringningar, skapa borgerliga varianter av kristna seder, etc.:

”En avkristning kommer inte till stånd genom fokusering på bagateller och struntsaker utan genom att man bearbetar en epoks hela epistem, genom att medvetandet utbildas till förnuft.” (s. 253)

Kritiken stämmer naturligtvis till eftertanke; i ljuset av Onfrays uppenbara klokheter får en del käpphästar betydligt mörkare skuggor. Mot det måste vägas vad man förmår göra, vad som ligger innanför möjligheternas och omständigheternas ramar. Men i formulerandet av en vision och utstakandet av en strategi för framtiden kan Onfray onekligen tjäna som bollplank.

Av detta ska man inte förledas att tro att Handbok för ateister är ett balanserat avståndstagande från både religioner och sekulära rörelser. Vad som framför allt upptar bokens nästan trehundra sidor är en skoningslös dekonstruktion av kristendom, judendom och islam. Här finns inga erkännanden av försonande drag, inga ursäkter för kulturella aspekter eller retorisk mildhet till förmån för »fruktbar diskussion». Onfray påtalar inte enbart att kejsaren är naken, han redovisar också sida upp och sida ned hur kejsaren pinkar på sina undersåtar, hur religionerna från begynnelsen och ända in i vår tid varit ett övermaktens instrument att kuva människor, att sanktionera förföljelser och massmord, tortyr och gaskammare, hur de monoteistiska moralbyggena syftar till att belägga våra liv vi med skuld och våra förnuft med bojor.

Onfray gör detta mycket skickligt. Han lyckas med konststycket att inte bli tradig i sin redovisning och uttrycker med frisk självsäkerhet sina slutsatser:

”Religionen är en reaktion på det ontologiska tomrum som öppnar sig för den som förstår att han en dag skall dö, att hans vistelse på jorden är begränsad i tiden, att allt liv är inskrivet i ett kort utrymme mellan två intigheter. Men fablerna får processen att accelerera. De installerar döden på jorden i namn av evighet i himlen. Därigenom fördärvar de det enda goda vi förfogar över: den levande materien hos livet, som kvävs i sin linda för att det ju ändå är ändligt… Men att inte leva för att inte behöva dö, det är en dålig kalkyl. Det är att två gånger ge döden en tribut som man inte borde behöva betala mer än en gång.” (s. 88)

Handbok för ateister är en bok som upprör, förmodligen även sekulära läsare som föredrar en större försiktighet i polemiken och en ödmjukare ansats. Men just därför förtjänar den att läsas; den ateistiska litteraturen behöver inslag som provocerar, inspirerar och är uppkäftiga. Det tillrättalagda kommer inte att föra det sekulära initiativet framåt, det förmår bara hålla flaggan uppe; att flytta fram positioner gör man genom att sticka ut hakan.

Den explicite ateisten finner i Onfray ett ymnighetshorn av exempel och resonemang som blir ett gott sällskap i diskussioner med troende. Möjligen saknar man en skiss över fortsättningen efter dekonstruktionen – den post-kristna etiken vars skapande är ateologins sista fas blir hos Onfray bara ett au revoir. Vidare undrar man hur den knivskarpa kritik som formuleras mot monoteismerna rimmar med den ohöljda dyrkan av Freud som Onfray här och var ger luft åt – de senaste decenniernas revision av psykoanalysen ger bilden av kvasireligiös kult snarare än vetenskap.

Men helhetsomdömet är ändå att detta är årets litterära julklapp, även om kristna mottagare kommer att uppleva det mer som en julsnyting. Med ett facilt pris och behändigt format blir det både mors och svärmors hårda paket – diskussionen om varför barnbarnen inte ska döpas, gå i söndagsskola eller konfirmeras kommer att bli mycket mer intressant efter Onfray.

Vill du läsa om vetenskapens och samhällsdebattens frontlinjer? Beställ en prenumeration på tidskriften Sans, fyra nummer för endast 365 kr!

Kassa

Artiklar

Önskelista

Här är böckerna som ligger i din önskelista.

Anmäl din epostadress om du vill få uppdateringar och erbjudanden om de böcker som ligger i din önskelista. Vi lämnar aldrig ut din epostadress.
Din epostadresss är knuten till din önskelista så att du kan få uppdateringar och erbjudanden om böcker som ligger i här.
Jag är säker på att jag vill ta bort min epostadress

Meddelande

Meddelande text

Arbetar...