I Media

Mot den moraliska entydigheten

Sympati för djävulen av Johan Heltne kan läsas som en övning i asketism. Men det är inte mat och husrum författaren…

Med ett ord utmärkt

KLARSYNT. ”Detta måste vara den nya högsta standarden när det gäller läroböcker i filosofi. För alla som vill börja lära…