I Media

Ellervik om Njutning i Dagens Nyheter

En njutning kan inte upplevas hur många gånger som helst. Förklaringen finns i hjärnans belöningssystem, berättar professor Ulf Ellervik som…

Människan är bitvis ett fuskbygge

Kritiken av den moderna evolutionsteorin har med åren blivit alltmer sofistikerad, senast i skepnad av den kreationistiska teorin om intelligent design. Men naturen är långt ifrån alltid intelligent formgiven, utan påfallande ofta slumpartad och slarvig. Se bara på människans munhåla – ett rent fuskbygge. Understreckare av Torbjörn Fagerström i SvD.

Moving Naturalism Forward

I oktober samlades några av de mest renommerade förespråkarna för en naturalistisk världsbild till ett tredagars gruppsamtal kallat ”Moving Naturalism Forward”.