Fritanke Fritanke
Kundvagn (0)
Till Kassan
Din kundvagn är tom
Meny

Villkor

Pi-priset delas ut i genren populärt framställd naturvetenskap för allmänheten – eller för populärt framställd tvärvetenskap med anknytning till naturvetenskap. Tävlingsbidraget skall ha en enhetlig, genomgående karaktär som bok – hit räknas inte en samling fristående uppsatser eller essäer.

  • Priset består av en prissumma om 314 159 kr och ett förlagskontrakt med bokförlaget Fri Tanke.
  • Prissumman utbetalas som ett förskotterat garantibelopp och avräknas mot kommande royalty (i det fall förlaget enligt lag är skyldigt att erlägga sociala avgifter/särskild löneskatt på överenskommet honorar har förlaget rätt att reducera överenskommen royaltysats i den omfattning som svarar mot den lagstadgade skyldigheten).
  • Tävlingsbidraget kan ha mer än en författare.
  • Manus skall ha inkommit till Fri Tanke förlag senast den 31 augusti.
  • Juryn sammanträder under hösten och pristagare meddelas senast före 31 december.
  • Fri Tanke förlag har option att på marknadsmässiga villkor i bokform utge övriga manus som inlämnats till tävlingen.
  • Det går bara att erhålla Pi-priset en gång.

Praktiska instruktioner

  • Manus skall levereras i en papperskopia samt i digitalt format (Word eller RTF) på CD-skiva utan  läsbar signatur i manus. (Redigera dokumentinformationen i det digitala  dokumentet så att inte namn eller initialer framgår.)
  • Pappersmanus och CD-skiva skall skickas in anonymt och åtföljas av förseglat kuvert innehållande författarens namn och kontaktuppgifter.
  • Försändelsen skall skickas till: Fri Tanke förlag, Box 3020, 181 03 Lidingö.

Kassa

Artiklar

Önskelista

Här är böckerna som ligger i din önskelista.

Anmäl din epostadress om du vill få uppdateringar och erbjudanden om de böcker som ligger i din önskelista. Vi lämnar aldrig ut din epostadress.
Din epostadresss är knuten till din önskelista så att du kan få uppdateringar och erbjudanden om böcker som ligger i här.
Jag är säker på att jag vill ta bort min epostadress

Meddelande

Meddelande text

Arbetar...