Podd

I Fri Tankes egen podd möter Christer Sturmark, författare och bokförläggare, vår tids intellektuella i samtal om aktuella samhällsfrågor, litteratur och vetenskap. För dig som vill ta del av konversationer som formar idédebatten. Finns i din poddspelare! Även andra poddserier presenteras här.

Martin Rees: Människans framtid

#65

Hur kan vi försäkra oss om att forskning och teknologi bidrar till en för människan gynnsam framtid utan katastrofala följder?…

Ovetenskapliga faktaböcker

#56

En stor del av den populärvetenskapliga utgivningen i Sverige innehåller allvarliga fel och det saknas en kontrollfunktion. Tidningar har en…

Torbjörn Elensky: Aristoteles

#50

Aristoteles har antagligen haft större inflytande på vår filosofiska och vetenskapliga utveckling än någon annan enskild tänkare i historien. Han…