Öppet brev till regeringen

Under de åtta år alliansen regerade var vissa medicinsk-etiska frågor låsta, inte minst för att kristdemokraterna satt på dem. Till de angelägnaste hör organdonation och livets slut.

I Sverige har tillgången på organ för transplantation länge varit bland de sämsta i Europa. Orsakerna är flera – men en tung faktor är lagstiftningen. Den nuvarande lagen utgår från att människor vill donera, men i praktiken har det inte fungerat. Nyckelproblemet är att alldeles för många människor aldrig låtit sina närstående veta hur man ställer sig till att donera organ efter döden. Vilket ger de anhöriga vetorätt att motsätta sig donation. Med den nuvarande lagen är det också fritt fram för vägrarna, som inte vill donera, att trots detta ta emot organ. Vilket är moraliskt förkastligt.

Som jag föreslog i Sans 2•2013 bör Socialstyrelsens nuvarande register ersättas med ett rent nej-register. Alla som inte finns i detta register förutsätts då medge donation. Givande och tagande bör också kopplas ihop, så att de som motsätter sig att donera därmed avsäger sig möjligheten att ta emot organ.

Den andra frågan handlar om en värdig död. Flera länder i Europa liksom fem stater i USA har öppnat möjlighet för dödssjuka att om de så önskar få hjälp att dö, om plågor och påfrestningar blir för stora. Hittills har alla försök att ta upp frågan i Sverige stoppats. Det är inte värdigt en civiliserad nation att inte ens våga utreda saken.

Ta del av samtalet! Bli prenumerant och
få Sans direkt hem i brevlådan.

Böcker