Sannolikheten för utomjordiskt liv

Finns det 1 eller 36 civilisationer i Vintergatan?

Av: Björn Fjæstad

För två år sedan, i Sans 4•2018, skrev vi att en forskargrupp ledd av svensken Anders Sandberg vid Future of Humanity Institute, University of Oxford, hade beräknat att sannolikheten för att mänskligheten är den enda tekniska civilisationen i Vintergatan ligger mellan 53 och 99,6 procent. Sannolikheten för att vi är den enda tekniska civilisationen i hela det observerbara universum var något lägre, men ändå hög: mellan 39 och 85 procent.

Sannolikheterna uppskattades utifrån bästa kända data om hur många beboeliga planeter det finns, på hur många av dem det kan ha uppstått liv och i sin tur intelligent liv med kommunikationsförmåga, samt hur länge en typisk civilisation finns till. Under flera decennier var siffervärdena för dessa bestämningsfaktorer så dåligt kända att antalet civilisationer uppskattades ligga mellan en (vår egen) och flera miljarder.

– Hur man än räknar blir det en rätt rejäl sannolikhet för att vi är ensamma i galaxen eller universum, sa Anders Sandberg då i en kommentar till Sans.

För många av oss som följt debatten och forskningen rörande SETI, search for extraterrestrial intelligence, lät denna beräkning rimlig. Men nu har en annan brittisk forskargrupp, vid University of Nottingham, presenterat betydligt högre siffror i The Astrophysical Journal. Projektledaren, astrofysikern Christopher Conselice, kommenterar:

– Det bör finnas åtminstone några dussin aktiva civilisationer i vår galax, givet att det tar fem miljarder år för intelligent liv att uppstå på andra planeter, som här på jorden. En annan viktig förutsättning är att stjärnan som planeten kretsar kring innehåller minst lika mycket metaller (astronomjargong för alla grundämnen som är tyngre än väte och helium) som vår egen sol: kol, syre, kväve, fosfor, järn och så vidare.

Om utomjordiska, teknologiskt kunniga civilisationer består lika länge som vår egen, som ju funnits i drygt hundra år, kommer forskargruppen fram till att det bör finnas omkring trettiosex sådana civilisationer i vår galax (med ett osäkerhetsintervall från fyra till tvåhundra). Det kan låta mycket, men det är ändå långt mellan dem: i genomsnitt sjuttontusen ljusår. Och även med det optimistiska antagandet att en typisk civilisation blir en miljon år innan den går under, är det ändå flera hundra ljusår till vår närmaste granne.

Christopher Conselice ser också ett samband mellan antalet civilisationer och mänsklighetens framtidsutsikter:

– Om vi upptäcker att intelligent liv är vanligt i Vintergatan, betyder det att vår egen civilisation här på jorden kan komma att finnas kvar mycket länge. Alternativt, om vi finner att det inte existerar några andra aktiva civilisationer i vår galax, så är det ett dåligt förebud om vår långsiktiga överlevnad. Genom att söka efter utomjordiskt intelligent liv – även om vi inte hittar någonting – upptäcker vi alltså vårt eget framtida öde, säger han.

Men troligast är kanske ändå att vi är ensamma i universum och har en lång och ljus framtid.

Björn Fjæstad är verkställande redaktör på Sans och var länge chefredaktör för Forskning & Framsteg. Docent i ekonomisk psykologi och f.d. adj. professor i forskningskommunikation.

Ta del av samtalet! Bli prenumerant och
få Sans direkt hem i brevlådan.

Böcker