Fritanke Fritanke
Kundvagn (0)
Till Kassan
Din kundvagn är tom
Meny

Värdestrid i Europa: Katolicismen trojansk häst i EU

Vid detta tillfälle gjordes flera häpnadsväckande uttalanden om evolutionsteorin och dess ställning i skola och samhälle. Bland det värsta som antyddes var att nya upptäckter fastslagit att människan var samtida med dinosaurierna och att Darwin var inspiratören bakom Stalin, Hitler och Mao. I samma stil har till exempel en italienska politiker motiverat avlägsnandet av evolutionsläran i skolor med att det är bättre med kreationism på schemat än att man indoktrinerar unga sinnen med ”Darwins materialism”.

Kritiken mot sådana hållningar borde vara mer omfattande. Vissa befarar nu att fundamentalistiska strömningar ska ta över agendan och vrida klockan tillbaka i Europa. Vi riskerar i så fall att kraftigt underminera kvaliteten på undervisningen i europeiska skolor. Parallellt med propagandan för skapelseläran driver katolska förespråkare på hårt för en restriktivare politik vad gäller sexualrådgivning och preventivmedelanvändning. Som en polsk kvinnorättsaktivist uttryckt saken, hennes land med sin katolska dominans har efter inträdet blivit som en ”trojansk häst” i EU. Främst är det kvinnor som i så fall står i begrepp att möta en försämrad situation.

Humanistisk moteld

Krafter för sekularismen har med anledning av detta börjat samla sig till försvar för vetenskap och kvinnors rättigheter. Denna vecka hölls ett seminarium i Bryssel arrangerat av svenska Humanisterna i samarbete med Europaparlamentarikern Maria Carlshamre. Inbjudna paneldeltagare vid detta möte i EU-parlamentet var den välkände brittiske zoologen och professorn i förmedling av populärvetenskap Richard Dawkins, tillsammans med sin kollega Steve Jones och polska Wanda Nowicka, ledare för en organisation i hemlandet för familjerådgivning och kvinnors hälsa. Titeln var ”Evolution and Religious Fundamentalism in European schools”.

Påståendet om dinosauriers samexistens med människor och tron på att jorden enbart är några få tusen år gammal bemöttes omgående av Dawkins. Det är likvärdigt med att säga att sträckan New York-San Francisco bara är 8 meter(!). Så stort är räknefelet som dessa fundamentalister gör i förhållande till vetenskapliga teorier inom biologi, paleontologi och geologi. Denna och andra liknande uppfattningar kan aldrig bli föremål för några seriösa vetenskapliga diskussioner, eftersom de saknar varje koppling till existerande fakta och därpå grundade teorier.

De som pläderar för att skapelseberättelsen ska ta samma plats som evolutionsläran i skolan, kunde lika gärna hävda att teorin om storken skulle ersätta dagens sexualundervisning. Det handlar inte om två likvärdiga hypoteser som kan göra anspråk på samma utrymme för rättvisans skull. Om evolutionsläran i biologiämnet skulle dela sin tid med skapelsetro är också frågan vilken av alla olika varianter som skulle läras ut. Vi har otaliga myter och traditioner från skilda kulturer och religioner genom årtusenden. Bibelns berättelse kan knappast påräknas någon exklusiv ställning i den samlingen.

Pedagogisk utmaning

Viktigt i politiskt hänseende är att humanister tillgodogör sig metoder för att bättre förstå och beskriva varför evolutionen är ett tillförlitligt faktum, när man möter invändningar av kreationister. Ibland visar man på saknaden av vissa fossil i utvecklingskedjan, men även totalt utan fossilfynd skulle vi faktiskt klart kunna säga att en evolution ägt rum. Fossil är ganska sällsynta och inte avgörande. Det räcker med all evidens inom modern molekylärbiologi, kartläggningen av DNA etc. Att debattera med en kreationist kan annars, som sades på mötet, vara som att spela schack med en duva. Den slår ut över brädet och flaxar litet, river ned alla pjäser och flyger sedan bort till sina kamrater, för vilka han hävdar sig ha vunnit matchen.

Offensiven från olika fundamentalistiska håll – oavsett om det handlar om kristet, judiskt eller muslimskt – att sprida kreationismen, kan urholka motståndet och skapa tvivel om Darwins upptäckt. Givetvis måste man kunna argumentera och ifrågasätta vetenskapen i skolan, för att bilda sig en egen uppfattning i olika frågor. Värdering av fakta kräver emellertid elementär kunskap och om denna undanhålls eleverna – eller om alla idéer påstås vara lika sanna eller osanna – då sviker lärarna sin uppgift att förmedla grundläggande förutsättningar för förståelse av världen.

Undervisningen ska inte vara auktoritär, utan hellre stimulera till diskussion. Evolutionsteorin är en mycket övertygande och användbar metod. Naturvetenskapen är det kanske mest fascinerande man kan lära ut till skolbarn, om man tar dem med ut och visar hur saker och ting fungerar och hänger samman, anser Dawkins. Det slår underhållningsvärdet i de trots allt ganska begränsade och inte på långa vägar så användbara skapelsemyter som finns. Politiker har naturligtvis ett stort ansvar här. Genom att stödja muslimska skolor inom EU så stödjer man samtidigt ovetenskaplig, fundamentalistisk undervisning. Islam kan bli det sista återstående hotet om man först skulle lyckas tygla det reaktionära kristna tendenserna.

Vikten av sekularism

I USA ser problemen ännu större ut än i Europa, men de är på väg hit. Som Steve Jones påpekade tror endast en minoritet av befolkningen där att evolutionsläran är sann. Roy Brown från det internationella humanistförbundet underströk att detta säkerligen inte beror på lägre begåvning hos amerikaner, utan är resultat av en massiv propaganda. Länge har man fått höra att sekularismen är anti-religiös, men humanism är inte detsamma som militant ateism. Det handlar bara om att ingen tro ska få ha några privilegier i politik och maktutövning.

I själva verket utgör sekularismen den enda garanten för reell religionsfrihet, både till och från. Försöken att återinföra Gud i europeisk politik idag är odemokratiska. Påven har menat att det trolösa Europa mist sin värdegrund, men det är århundraden sedan denna var religiöst färgad. När alla haft möjligheten att rösta i fria val, kan man inte komma med någon slags överprövande gudomlig konstitution och hänvisa till förmodade krafter utanför demokratin.

Hela problemet är att de religiösa känner sig obekväma med demokratins framsteg, så som sekularisering, jämställdhet för kvinnor och en liberalare syn på homosexualitet. Vi måste hålla på åtskillnaden mellan religion och politik. Med anledning av detta har den så kallade Brysseldeklarationen, en ny vision för Europa, lanserats för några veckor sedan av International Humanist and Ethical Union. Denna har fått stöd av tusentals underskrifter, bland dem ett 80-tal EU-parlamentariker. I dokumentet motsätter man sig den judeo-kristna framstöten att blanda in Gud i EU:s konstitution. Kyrkan har genom åren vant sig vid en frisedel i politiken, från kritik i den öppna debatten, som den slutligen måste förlora.

Allvarlig backlash

Ett av de mer tydliga exemplen på hur religionens återkomst direkt medverkar till att inskränka människors rättigheter finner man i Polen. 1956 hade man Europas liberalaste lagstiftning på abortområdet. Kvinnor från Sverige och många andra länder åkte dit för att avsluta oönskade graviditeter. Nu är det tvärtom. Polska kvinnor måste söka sig ut. Den tidigare påvens täta kontakter med sitt hemland och kommunismens fall, skapade nya förutsättningar som tyvärr missgynnat kvinnor. Fundamentalistisk syn dominerar egentligen inte bland folk i Polen idag, men katolska kyrkans reaktionära ansträngningar förändrar samhället ändå. Till och med försöker man alltså att föra ut sina religiösa värderingar inom hela EU, vilket nämnde Giertych bara är ett exempel på.

Detta skulle kunna leda till inskränkningar för bland annat lesbiska och homosexuella, som man önskar förbjuda samliv för. Sexualundervisning och preventivmedelsupplysning är kontroversiellt i kristna skolor i Polen och vissa vill helt sluta med det. En slags psykisk terror utövas även på kvinnor för att få dem att avstå aborter. Man vill förleda dem att tro på något som kallas ”postabortsyndrom”, vilket skulle innebära en ofrånkomliga psykisk kris som kräver behandling efter varje abort. Till och med hårdkokta feminister har drabbats av ångest för att det verkligen är så, oavsett hur rationellt och moget valet av abort har varit.

Wanda Nowicka lämnade under seminariet en apell om nödvändigheten av att alla goda krafter går samman. Dels för att hjälpa Polen ur den tragiska vandringen från föregångsland till reaktionär bastion, dels för att förhindra att Europa går samma väg. Det är tid att agera.

Vill du läsa om vetenskapens och samhällsdebattens frontlinjer? Beställ en prenumeration på tidskriften Sans, fyra nummer för endast 365 kr!

Kassa

Artiklar

Önskelista

Här är böckerna som ligger i din önskelista.

Anmäl din epostadress om du vill få uppdateringar och erbjudanden om de böcker som ligger i din önskelista. Vi lämnar aldrig ut din epostadress.
Din epostadresss är knuten till din önskelista så att du kan få uppdateringar och erbjudanden om böcker som ligger i här.
Jag är säker på att jag vill ta bort min epostadress

Meddelande

Meddelande text

Arbetar...