Matens filosofi

Henrik Lagerlund

Kommer April 2021.

Maten vi äter har en enorm påverkan inte bara på oss själva utan också på andra människor. De val av mat vi gör i butiken och på restaurangen kan förändra världen.

Hur förhåller sig maten vi äter till dess produktionsvillkor? Hur kan vi på ett trovärdigt sätt relatera maten vi njuter av till stora frågor som svält, befolkningsökning, men också säsongsarbetare, hållbart jordbruk, GMO, och till sist mänskliga rättigheter och djurens rättigheter? 

I sin bok Matens filosofi. Hur du blir en filosofisk foodie introducerar Henrik Lagerlund ett nytt sätt att tänka på mat och våra matval. Boken erbjuder läsaren ett sätt att lära sig både njuta av maten och aktivera tanken.

Detaljer
  • Utgiven April 2021
  • ISBN: 9789189139985