I Media

Essäistik: Jordens sång

I år är det 50 år sedan fantasy-giganten J.R.R. Tolkien (1892-1973) gick bort. Skribenten och kritikern John Sjögren har skrivit en bok om Tolkiens…

Musks tilltagande mörker skrämmer

Världens mäktigaste techentreprenör ser AI-forskningen som mänsklighetens största hot. Björn Werner blir rejält oroad när han läser en ny biografi…