Om Fri Tanke

Fri Tanke är arena för vetenskap, kultur, filosofi och idédebatt. Vi strävar efter att popularisera vetenskap i syfte att öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Genom bokförlaget, magasinet Sans och publika evenemang lyfter vi fram viktiga natur- och samhällsvetenskapliga frågor – i upplysningens anda. 

Fri Tanke grundades 2007 av författaren och tidigare IT-entreprenören Christer Sturmark, tillsammans med musikern och entreprenören Björn Ulvaeus, med ambitionen att ge ut kvalificerad facklitteratur på svenska.

Fri Tankes verksamheter

Förlag

Fri Tankes publicerar cirka 50 böcker om året. I fokus står litteratur som främjar vår förståelse av vår omvärld. Utgivningen består av kvalificerad sakprosa, illustrerad fakta och barnböcker.

SANS

Sans är ett magasin som verkar i gränslandet mellan filosofi, idédebatt, kultur och vetenskap. Med fyra nummer per år skapar vi utrymme för vår tids främsta tänkare att analysera och diskutera viktiga samhällsfrågor på djupet – i upplysningens anda.

Samtal

Våra samtalsserier är tidlösa konversationer med vår tids främsta tänkare om aktuella samhällsfrågor, litteratur och vetenskap. Fördjupa dig i banbrytande ny forskning, etiska dilemman och politikens nya skiljelinjer.