Om Fri Tanke

Fri Tanke är arena för vetenskap, kultur, filosofi och idédebatt. Vi strävar efter att popularisera vetenskap i syfte att öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Genom bokförlaget, magasinet Sans och publika evenemang lyfter vi fram viktiga natur- och samhällsvetenskapliga frågor – i upplysningens anda. 

Fri Tanke grundades 2007 av författaren och tidigare IT-entreprenören Christer Sturmark, tillsammans med musikern och entreprenören Björn Ulvaeus, med ambitionen att ge ut kvalificerad facklitteratur på svenska.

Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien samarbetar i evenemangsserien Pi och i utgivningen av bokserien Vetenskapliga Klassiker.

Fri Tankes verksamheter

Förlag

Fri Tankes publicerar cirka 50 böcker om året. I fokus står litteratur som främjar vår förståelse av vår omvärld. Utgivningen består av kvalificerad sakprosa, illustrerad fakta och barnböcker.

SANS

Sans är ett magasin som verkar i gränslandet mellan filosofi, idédebatt, kultur och vetenskap. Med fyra nummer per år skapar vi utrymme för vår tids främsta tänkare att analysera och diskutera viktiga samhällsfrågor på djupet – i upplysningens anda.

Samtal

Våra samtalsserier är tidlösa konversationer med vår tids främsta tänkare om aktuella samhällsfrågor, litteratur och vetenskap. Fördjupa dig i banbrytande ny forskning, etiska dilemman och politikens nya skiljelinjer.