Vetenskapliga klassiker

Vetenskapliga klassiker är framtagen av Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Fri Tanke. I serien ingår verk om och av personer som har haft stor betydelse för vetenskapens utveckling och allmänhetens förståelse. De produceras med stöd av Catarina och Sven Hagströmers stiftelse.