Fri Tanke

Välkomna på en boklansering med samtal och musik om liberalens roll i det nya politiska landskapet. Köp din biljett här!

Fri Tanke är en arena för vetenskap, kultur, filosofi och idédebatt. Vi strävar efter att lyfta och popularisera vetenskap och samtidens frågor, i syfte att öka kunskapen om verkligheten och oss själva.