Filosofins historia
Tre tusen år av tänkande

A. C. Grayling

278:-:-99:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven Augusti 2021
 • 728 Sidor
 • Översättare: Björn Östbring
 • ISBN: 9789188589620
 • Utgiven Augusti 2021
 • ISBN: 9789180201421
Filosofins historia, boundFilosofins historia, pocketFilosofins historia, ebookFilosofins historia, audiobook

I Filosofins historia presenterar A. C. Grayling, professor i filosofi vid Oxford universitet, tre tusen år av tänkande. Det här är en sällsynt heltäckande bild av vårt intellektuella arv från den västerländska såväl som den asiatiska och afrikanska filosofiska traditionen. 

Med stilistisk klarhet tar Grayling läsaren från uppfattningar om världen och moralen före Buddha, Konfucius och Sokrates, vidare genom europeiskt tänkande under kristendomens dominans, från renässansen och upplysningen, till Mill, Nietzsche, Sartre och ända fram till idag.

Genom att redogöra för idéer som framförts av inflytelserika tänkare, från den analytiska såväl som den kontinentala traditionen, täcker Grayling i sin tillgängliga genomgång kunskapsteori, metafysik, etik, estetik, logik, politisk filosofi, medvetande- och språkfilosofi, och hur dessa områden diskuterats genom historien. Grayling levandegör det fascinerande tankeutbyte som pågått inom och mellan epoker och frågar sig: Vad vi har lärt oss – och vad återstår att komma underfund med?

 

 

Detaljer
 • Utgiven Augusti 2021
 • 728 Sidor
 • Översättare: Björn Östbring
 • ISBN: 9789188589620
 • Utgiven Augusti 2021
 • ISBN: 9789180201421