Heder och samvete

Lars Åberg, Eduardo Grutzky

:-55:-50:-:-
Alternativ
Detaljer
 • Utgiven 2013
 • 280 Sidor
 • Inbunden
 • ISBN: 9789186061845
 • Utgiven September 2014
 • 247 Sidor
 • ISBN: 9789187513558
 • ISBN: 9789187513237
Heder och samvete, boundHeder och samvete, pocketHeder och samvete, ebookHeder och samvete, audiobook

För första gången finns nu en både inträngande och övergripande skildring av hederskulturen och dess konsekvenser i Sverige. I hedersideologin är individen underordnad familjens eller klanens värderingar, behov och anseende. Framför allt handlar det om att kontrollera sexualiteten, och då främst kvinnans. Våld i hederns namn är kollektivt planerat och riktat mot individer. Det är könsmaktsordning och strukturell diskriminering drivna till sin spets.

Heder och samvete bygger på författarnas långa erfarenhet av integrationsdebatt och konkreta arbete för att skydda dem som utsätts för hedersförtryck. Hur kan en hedersideologi uppstå och hur det kommer sig att den kan leva vidare i ett modernt samhälle? Förutom dessa diskussioner gör författarna dessutom en kritisk genomgång av den svenska debatten om hederskulturen och av myndigheternas motstånd mot att genomföra de politiska beslut som har fattats för att motverka förtrycket.

 

Detaljer
 • Utgiven 2013
 • 280 Sidor
 • Inbunden
 • ISBN: 9789186061845
 • Utgiven September 2014
 • 247 Sidor
 • ISBN: 9789187513558
 • ISBN: 9789187513237