Kort om virus

Dorothy H. Crawford

Boken är slutnoterad och kan inte köpas längre.
Kort om virus, boundKort om virus, pocketKort om virus, ebookKort om virus, audiobook

De senaste åren har världen bevittnat dramatiska utbrott av flera farliga virus som HIV, svininfluensa, lassafeber och sars. Den framstående biologen och populärvetenskapliga författaren Dorothy Crawford tecknar här ett fascinerande porträtt av dessa oändligt små, men ofta mycket farliga varelser. Hon förklarar hur virus upptäcktes och reder ut den komplicerade struktur av små parasiter som är de absolut vanligaste livsformerna på jorden.

I sin analys av hotet från virusinfektioner återberättar Crawford historierna om kända dödsvirus som ebola och rabies samt även de mindre kända, fladdermusburna nipah- och hendravirusen. Hon identifierar vilda djur som orsaken till de senaste pandemierna, går igenom skälen bakom den nuvarande ökningen av potentiellt dödliga infektioner och utvärderar beläggen för att långvariga virus i förlängningen kan leda till cancer. Slutligen ser Crawford framåt och frågar om vi någonsin kan leva i harmoni med virus och överväger sätt att förebygga nya förödande virus.

Ingår i Kort om-serien; den svenska översättningen av Oxford University Press serie A very short introduction.

 

Detaljer
  • Utgiven 2013
  • 213 Sidor
  • Översättare: Roland Poirer Martinson
  • Inbunden
  • ISBN: 9789186061654