Lidande och läkedom band II

Nils Uddenberg

288:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven augusti 2015
  • ISBN: 9789187513435
Lidande och läkedom band II, boundLidande och läkedom band II, pocketLidande och läkedom band II, ebookLidande och läkedom band II, audiobook

Medicinhistorien är lika gammal som människan själv; vi har i alla tider sökt bot för våra åkommor – med varierande resultat. I medicinhistorien finns otaliga exempel på absurda kurer som skulle göra den friskaste sjuk, men också exempel på metoder som överlevt i årtusenden.

I Lidande och läkedom följer vi vetenskapsutvecklingen från de äldsta kilskriftstavlorna, där varje ny upptäckt banar väg för nästa. Genom århundraden går medicinen hand i hand med både konsten, vetenskapen och kyrkan. Synen på människokroppen och livet har förändrats i takt med kulturers och samhällens utveckling.

Detaljer
  • Utgiven augusti 2015
  • ISBN: 9789187513435