Sans 1/2022: Universum är stort, tiden är lång, ordning behövs
Universum är stort, tiden är lång, ordning behövs

95:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
  • 99 Sidor
  • 169x239
  • Häftad
  • ISBN: 9789189139268
Sans 1/2022: Universum är stort, tiden är lång, ordning behövs, boundSans 1/2022: Universum är stort, tiden är lång, ordning behövs, pocketSans 1/2022: Universum är stort, tiden är lång, ordning behövs, ebookSans 1/2022: Universum är stort, tiden är lång, ordning behövs, audiobook

Varifrån härrör människans längtan att utforska det främmande och oupptäckta? Kan vi förstå vad kvantfysiken betyder, och inte bara beskriva den matematiskt? Har vi redan sett spår av utomjordiskt liv i vårt solsystem? Och kommer den artificiella allmänintelligensen kunna överträffa den mänskliga? Det är några av de frågor som diskuteras i Sans nr 1 2022.

Innehåll:

Christer Sturmark: ”Kosmisk svindel”

Brian Greene: “Ordning i universum”

Avi Loeb: “Besök från yttre rymden”

Toby Tyrell: “Hur kan vår planet ha varit beboelig i miljardtals år?”

Jonas Enander & Maria Küchen: “Rymdens alfabet”

Sven Widmalm: “Observatoriet och makten”

Julia Ravanis: “Kvantmekanik – både fysik och magi”

Svante Lindqvist: “Historien bakom Hannes Alfvéns Nobelpris”

Gustav Holmberg: “Tid att lita på”

Staffan Holmbring & J. Jacob Winker: “Tiden – en betraktelse”

Ted Chiang: “Datorer kommer inte att göra sig själva smartare”

Fredric Skargren: “Digitalisering av offentlig förvaltning – ett elakartat problem”

Stina Björkholm: “Vad vi bör göra när vi är oeniga om vad vi bör göra”

Jacob Sandström: “Den ängsliga offentligheten”

Stephan Lewandowsky & Klas Oberauer: “Högersinnade är mer skeptiska mot forskning”

Peter Singer: “Köper vi stöldgods?”

Anna Tunlid & Stinne Glasdam “Solidaritet för en levbar framtid”

Anders Hansson: “Arvet från Derek Parfit”

Läsarbrev: John Rawls teori om rättvisa

Maria Ahlsén & Jessica Norrbom: “Några vetenskapliga kost- och hälsoråd”

Charmkvark: “Tager du denna kund?”

 

Detaljer
  • 99 Sidor
  • 169x239
  • Häftad
  • ISBN: 9789189139268