Sans 3/2024
Vi behöver prata om döden

Eleonora Svanberg, Björn Fagerberg, Gunnar Petri, Thomas Hertog, Catherine Nixey, Carl-Reinhold Bråkenhielm, Maria Rosa Antognazza, Erik Fichtelius, Anna Lindman, Christer Sturmark

105:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven juni 2024
  • Släppdatum 2024-06-11
  • 99 Sidor
  • ISBN: 9789189732377
Sans 3/2024, boundSans 3/2024, pocketSans 3/2024, ebookSans 3/2024, audiobook

Vad är krig bra för? Är vi på väg att utplåna oss själva som art? Hur står vi ut med att inte veta vad som ska hända när vi dör? Och vad finns kvar av upplysningen efter snart 300 år? Senaste numret av Sans tar sig an döden, känslosamhället, upplysningen och kvinnliga matematiker.

Innehåll:

Christer Sturmark: ”Ledare: Meningsfulla influerare”
Björn Fagerberg: ”Jag närmar mig döden”
Anna Lindman: ”Att tänka på döden”
Carl-Reinhold Bråkenhielm ”Signerat: Livets mening”
Kristiina Savin: ”Känslor – statusmarkör eller samhällsfördärv?”
Torsten Rönnerstrand: “Covid-19 i litteraturen”
Jarl Torgerson: “Signerat: Vad är krig bra för?”
Erik Fichtelius: “Vad är grejen med nyheter?”
Catherine Nixey: “Hur världens vackraste byggnad raserades”
Victoria Larm: “Den döende slaven”
Gunnar Petri: “Upplysningen är ständigt aktuell”
Eleonora Svanberg: “Signerat: Kvinnliga matematiker inspirerar”
Jenny Gustafsson: “Att vara kosmopolit”
Maria Rosa Antognozza: “Leibniz – en sammanhängande mångfald”
Thomas Hertog: “Mitt samarbete med Stephen Hawking”
Jerker Vinterstare: “Signerat: Kön är biologi, inte ideologi”
Meghan Rosen: “Elyse har en fantastisk hjärna”
Charmkvark: “Kolumn: Vem i hela världen kan man lita på?”

Detaljer
  • Utgiven juni 2024
  • Släppdatum 2024-06-11
  • 99 Sidor
  • ISBN: 9789189732377

Björn Fagerberg

Björn Fagerberg är professor emeritus vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin vid Göteborgs universitet och har en avsevärd vetenskaplig…