Samhälle

»Om biologiska könsskillnader inte existerar försvinner det som anses orsaka sociala orättvisor. Vid en första anblick kanske det låter vackert, men kön existerar, det är binärt och de två könen skiljer sig åt. Och man kan inte byta.«
Jerker Vinterstare

KÖN ÄR BIOLOGI, INTE IDEOLOGI

Sans nr 3 2024

Text: Jerker Vinterstare Vår tids könskorrigerande behandling av upplevd könsdysfori hos barn och ungdomar kommer i framtiden att betraktas som…

Kategorier
 • Genus
 • Kultur
 • Samhälle
 • Vetenskap
»Sällan ställs frågan hur man ska hoppa av en ständigt växande kapitalism utan att skapa djupa ekonomiska kriser och göra miljoner människor arbtslösa. Det saknas en bro från den dynamiska samtiden till en statisk framtid.«
Ulrike Herrmann

Den ekonomiska tillväxten måste upphöra

Sans nr 1 2024

Text: Ulrike Herrmann MÅNGA UNGDOMAR FÖRTVIVLAR över de vuxna. Klimatkrisen hotar deras framtid, men utsläppen av växthusgaser fortsätter. ”Vi undrar:…

Kategorier
 • Aktuellt
 • Samhälle
 • Vetenskap
»Romantiken brukar framställas som kollektivistisk och konservativ, eller åtminstone kommunitär och inriktad på gemenskaper snarare än på individer. Vad kan det rimligen finnas för liberaler att hämta i en sådan strömning?«
Gina Gustavsson

Romantiken och liberalismen

Sans nr 4 2023

Text: Gina Gustavsson ROMANTIKEN brukar framställas som kollektivistisk och konservativ, eller åtminstone kommunitär och in­riktad på gemenskapen snarare än på…

Kategorier
 • Aktuellt
 • Historia
 • Samhälle
»För oss som står utanför är det så påtagligt att det som pågår är destruktivt och galet, vi tycker oss kunna se att de glada och lyckliga människorna på bilderna är hjärntvättade. Ändå lockar den här typen av grupper ständigt nya medlemmar. Hur är det möjligt ? «
Anna Lindman

Ingen går med i en sekt

Sans nr 4 2021

Anna Lindman Kärleksbombning och en känsla av utvaldhet var nyckeln i Knutby Filadelfia. Den gradvisa övergången till hård kritik och…

Kategorier
 • Livsåskådning
 • Samhälle