Samhälle

»Romantiken brukar framställas som kollektivistisk och konservativ, eller åtminstone kommunitär och inriktad på gemenskaper snarare än på individer. Vad kan det rimligen finnas för liberaler att hämta i en sådan strömning?«
Gina Gustavsson

Romantiken och liberalismen

Sans nr 4 2023

Text: Gina Gustavsson ROMANTIKEN brukar framställas som kollektivistisk och konservativ, eller åtminstone kommunitär och in­riktad på gemenskapen snarare än på…

Kategorier
  • Aktuellt
  • Historia
  • Samhälle
»För oss som står utanför är det så påtagligt att det som pågår är destruktivt och galet, vi tycker oss kunna se att de glada och lyckliga människorna på bilderna är hjärntvättade. Ändå lockar den här typen av grupper ständigt nya medlemmar. Hur är det möjligt ? «
Anna Lindman

Ingen går med i en sekt

Sans nr 4 2021

Anna Lindman Kärleksbombning och en känsla av utvaldhet var nyckeln i Knutby Filadelfia. Den gradvisa övergången till hård kritik och…

Kategorier
  • Livsåskådning
  • Samhälle