Boklansering: ”Solens ursprung” av Magnus Robach

Detaljer
Datum
25.10.22
Tidpunkt
17:30
Beskrivning
Boklansering: "Solens ursprung" av Magnus Robach
Plats
Adress: NK Bokhandel, Hamngatan 18, Stockholm

Om evenemanget

Japan är ett land i förändring. I juli i år mördades förre premiärministern Abe Shinzō, något som satte världen i chock. Rysslands angrepp på Ukraina har försatt Japan i en riskabel situation, både på grund av landets geografiska läge och dess allianser. Inom landet pågår ett socialt skifte: arbetsmarknaden har blivit fragmenterad, individualismen ökar, yngre män vänder sig bort från traditionella livsmönster och kvinnor börjar, trots kvarvarande hinder förvänta sig en karriärutveckling som hittills varit förbehållen män. Samtidigt innebar Covid-19-pandemin ett bakslag för det öppna Japan, då hårda restriktioner och nedstängningar missgynnade framför allt utländska medborgare. 

Hur har Japan förändrats under de senaste årtiondena och vart är landet på väg idag? Och vad har egentligen hänt med den japanska självbilden om en unik kultur och särart gentemot resten av världen?

Välkomna på ett samtal med Sveriges tidigare ambassadör i Japan Magnus Robach, som är aktuell med boken Solens ursprung: Japan i förändring. Robach har under två perioder varit stationerad i Tokyo, och har bevittnat hur landet har förändrats under 30 år. I sin bok  redogör han för sina observationer och ger oss en inblick i Japans förändrade näringsliv och innovationsmiljö, diplomatiska och militära utmaningar, och globalt inflytelserika kultur, konst och litteratur.

Efter samtalet öppnar vi för mingel och signering.

Fri entré.

Plats: NK Bokhandel, Hamngatan 18 i Stockholm

Datum: 25 oktober

Tid: 18:00

 

Det här evenemanget har genomförts med stöd av Kulturrådet.