Bokrelease: Postmodernismen av Frida Beckman

Detaljer
Datum
24.08.23
Tidpunkt
17-18
Beskrivning
Samtal om postmodernismen - ett märkligt slagträ i kulturkriget
Plats
Adress: Mötesplats Mariatorget

100:-

Om evenemanget

Kan något gott komma ur postmodernismen?

Den franska filosofi som växte fram efter andra världskriget drog över världen i en storartad succé, med stjärnor som Jacques Derrida och Michel Foucault. Deras fallhöjd blev enorm.

Sammanbuntade med en rad andra fenomen under begreppet postmodernism ges de idag ofta skulden för allt från sjunkande skolresultat och växande vårdköer till Donald Trumps lögner och alternativa fakta. Litteraturvetaren Frida Beckman reder i sin nya bok Postmodernismen ut missförstånden som omgärdar begreppet och menar att vi faktiskt har en del att lära av de postmoderna frågeställningarna – inte minst eftersom de förvarnade om, snarare än skapade, den tid vi lever i nu.

Välkomna till ett samtal på Mötesplats Mariatorget. Frida Beckman möter författarna Claes Britton och Torbjörn Elensky. Samtalsledare är Anna Lindman.

Datum: 24 augusti 2023
Tid: 17.00–18.00
Plats: Mötesplats Mariatorget, Mariatorget 10 i Stockholm
Anmälan: Biljetterna kostar 100 kr

Det här evenemanget genomförs med stöd av Kulturrådet.

För frågor om tillgänglighet, se Mötesplats Mariatorgets hemsida.


Den franska filosofen Jean-François Lyotard skrev år 1979 i Det postmoderna tillståndet: “Förenklat till det yttersta definierar jag postmodernism som skepsis gentemot de stora berättelserna.” Lyotard ansåg att de övergripande ramar som styr tänkandet i samhället och i forskningen hade förlorat sin funktion och trovärdighet. Han ställde sig emot vetenskapens självpåtagna tolkningsföreträde och menade att påståenden om vad som är sant eller falskt ständigt är beroende av vem som framför dem.

Men något har hänt de senaste årtiondena. I dags- och kvällspress tycks det ibland rentav vara ett samlingsbegrepp för något negativt och nedbrytande i allmänhet. Varför strösslar var och varannan ledarskribent sina texter med begreppet? Åsyftar de arkitektur, kultur eller estetik? Och vilka fakta vilar dessa antaganden på?

Uppenbarligen är begreppet inte längre något obskyrt och teoretiskt. Är det först nu det har börjat betyda något för människor utanför akademiska kretsar? I Postmodernismen vill Beckman vårda och slå vakt om att det faktiskt inte kan betyda vad som helst. Ordet kommer alltid att vara omstritt och mångtydigt och just därför är det viktigt att vara på det klara med när vi talar om vitt skilda saker.

Frida Beckman är författare och professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning är i huvudsak inriktad på amerikansk efterkrigslitteratur och kultur samt olika former av kontinental filosofi och teori. Postmodernismen är hennes första bok på svenska.

Postmodernismen släpps 21 augusti 2023.