Capitol vetenskapslunch: Hur kan vi skapa en lyckligare värld?

Detaljer
Datum
25.04.19
Tidpunkt
11:30-13:00
Beskrivning
Vetenskapslunch
Plats
Adress: Capitol Bio & Bistro

Om evenemanget

Psykisk och fysisk ohälsa, fattigdom, naturkatastrofer, krig. Det saknas inte skäl till olycka i världen. Att som den filosofiska inriktningen utilitarismen sträva efter största möjliga lycka till största möjliga antal tycks givet tills begreppet lycka ska definieras. Svenska Akademins ordlista definierar lycka som “känsla av högsta glädje och välbefinnande”. Men glädje och välbefinnande är subjektivt – vad som framkallar de känslorna hos mig gör det inte säkert hos dig.

Är det möjligt att skapa en lyckligare värld eller kan vi som bäst hoppas på att minska lidandet, summum malum (det yttersta onda)? Försök har gjorts, i Bhutan har man utvecklat mått för “Bruttonationallycka” som alternativ till nationalekonomins BNP, och runt om i världen arbetar politiker, filantroper och välgörenhetsorganisationer för att öka människors välbefinnande.

Vi har bjudit in två filosofer som forskat på lycka, Erik Angner och Bengt Brülde, samt generalsekreteraren för den svenska armen av Effektiv altruism, Gabriella Overödder, som utvärderar vilka världsförbättrande åtgärder som ger bäst resultat.

Medverkande:

Erik Angner, professor i praktisk filosofi vid Stockholms Universitet och forskare på Institutet för framtidsstudier

Bengt Brulde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet

Gabriella Overödder, generalsekreterare för Effektiv Altruism Sverige

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD, författare och bokförläggare hos Fri Tanke

Datum: 25 april

Tid: 11:30-13:00. Soppa serveras från kl. 11:30, samtalet börjar kl. 12:00

Plats: Capitol Bio, Sankt Eriksgatan 82

Pris: Priset inkluderar samtal, soppa och bröd. 240 kr/person

BOKA HÄR