Capitol vetenskapslunch: Kan man vara nationalist?

Detaljer
Datum
05.12.19
Tidpunkt
11:30
Beskrivning
Vetenskapslunch
Plats
Adress: Capitol Bio & Bistro

Om evenemanget

Begreppet “nationalism” är vida omtvistat och föga entydigt. Är nationalismen ett hot eller en förutsättning för ett fungerande samhälle? Att vara nationalist, är det synonymt med att vara en chauvinistisk populist?

I en essä från 1945 gjorde George Orwell distinktionen mellan nationalism och patriotism. Han menade att nationalism inte gick att separera från maktanspråk med nationen som överordnat mål, medan det senare begreppet rymde en fredlig kärlek till en specifik plats och kultur. Den tyska sociologen Jurgen Habermas har myntat begreppet konstitutionell patriotism för att beskriva en samhällsordning byggd med grundlag snarare än nationell samling kring historiskt arv.  

Vi har bjudit in statsvetarna Gina Gustavsson och Björn Östbring för ett samtal om nationalismens framtid och berättigande. Kan man vara nationalist idag i globaliseringens tidevarv? 

Vetenskapsluncherna är ett samarbete mellan Fri Tanke och Capitol. Varannan torsdag erbjuds soppa och vetenskap.

KÖP BILJETT HÄR

Medverkande:

Gina Gustavsson, docent i statsvetenskap vid Uppsala Universitet

Björn Östbring, fil. dr i statsvetenskap vid Lunds Universitet

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD, författare och bokförläggare på Fri Tanke

Datum: 5 december

Tid: 11:30-13:00. Soppa serveras från kl. 11:30, samtalet börjar kl. 12:00

Plats: Capitol Bio, Sankt Eriksgatan 82

Pris: Priset inkluderar samtal, soppa och bröd. 240 kr/person