Demokratin i klimatkrisens tid

Detaljer
Datum
20.02.20
Tidpunkt
12
Beskrivning
Samtal på Fores
Plats
Adress: Fores, Kungsbroplan 2

Om evenemanget

Demokratins verktyg upplevs ibland som kortsiktiga och ineffektiva. Väljare tenderar att tänka på sitt egna kortsiktiga välbefinnande snarare än framtida generationers välmående vilket kan skapa incitament för politiker att undvika nödvändiga och genomgripande samhällsförändringar. Men vilka möjligheter erbjuder en demokrati och hur kan man använda demokratin för att lösa klimatproblemen?

Datum: Torsdag 20 februari 2020
Tid: Kl. 12.00-13.00, en lättare lunch serveras från kl 11.30
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Välkommen till ett samtal med avstamp i boken Upphettning: demokratin i klimatkrisens tid som djupdyker i klimatförnekelse som politisk rörelse. Med forskning som utgångspunkt diskuterar vi de utmaningar som den globala uppvärmningen ställer på vårt demokratiska styrelseskick. Kan vi med demokratins hjälp hantera klimatfrågan och hur kommer det sig att den auktoritära nationaliströrelsen så aktivt motsätter sig klimatvetenskap?

Politiker aktiva inom klimatområdet kommer också reflektera kring varför politiken ibland har svårt att leverera den kraftfulla klimatpolitik som vetenskapen och miljöengagerade människor efterfrågar.

Välkommen till ett seminarium om demokratin i klimatkrisens tid.

Medverkande

Daniel Lindvall, författare, Upphettning: demokratin i klimatkrisens tid, doktor i sociologi
Kjell Vowles, författare, Upphettning: demokratin i klimatkrisens tid, doktorand och forskare om klimatförnekelse, Chalmers Tekniska Högskola
Lorentz Tovatt, klimat- och energipolitisk talesperson, Miljöpartiet
Louise Meijer, miljö- och klimatpolitisk talesperson, Moderaterna
Marlene Burwick, riksdagsledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna

Moderator är Mette Kahlin McVeigh, chef för Klimatprogrammet, Fores

Anmälan

Anmäl dig här.