Demokratiparadoxen

Detaljer
Datum
03.05.23
Tidpunkt
18
Beskrivning
Bokrelease och samtal på Finlandshuset
Plats
Adress: Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm

100:-

Om evenemanget

Hur demokratiskt kan ett samhälle vara? Finns det mer eller mindre demokratiska system? I demokratiska samhällen utgår vi från vissa ramverk i vårt dagliga tal. Vi uttrycker oss fritt, utövar den religion vi önskar och skriver ocensurerat på nätet och i dagspress. Sällan reflekterar vi över hur olika spelregler påverkar våra handlingsalternativ eller att en omröstnings utfall kan påverkas av beslut som fattats långt tidigare.

Tommy Andersson är matematikern som löser samhällsproblem med hjälp av algoritmer. Nu har han undersökt vilka logiska problem som finns i vårt demokratiska system. I sin nya bok Demokratiparadoxen fördjupar han sig i några av dessa motsägelser som gäckat statsvetare och filosofer åtminstone sedan 1700-talet.

Välkommen på samtal om demokratins utformning och valsystemets legitimitet.

Medverkande:
Tommy Andersson är professor i nationalekonomi vid Lunds universitet och har tidigare utkommit med Algoritmmakaren (Fri Tanke, 2020).
Morgan Johansson är socialdemokratisk politiker, tidigare justitieminister, och tidigare ledamot i Grundlagsutredningen.
Ludvig Beckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, författare till All makt åt folket (Fri Tanke, 2021).

Samtalet leds av Christer Sturmark, bokförläggare och VD Fri Tanke

Datum: Onsdag 3 maj
Tid: Samtalet börjar kl 18:00. Vi öppnar dörrarna kl 17:30.
Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm

Köp biljett här.

Frågor, kontakta Martina Stenström, Fri Tanke.
E-post: martina.stenstrom@fritanke.se
Telefon: 073-503 12 27

För frågor om tillgänglighet, se Finlandshusets hemsida.

Evenemanget anordnas med stöd från Kulturrådet.