Dumhetsbekämpning i praktiken – Webinar

Detaljer
Datum
25.01.24
Tidpunkt
15.00-16.00
Beskrivning
Webinar
Plats
Adress: Zoom

Gratis

Om evenemanget

Idag genomsyras många arbetsplatser av meningslösa strukturer och arbetsuppgifter, onödiga rutiner och allmän tanklöshet. Att faktiskt kunna fokusera på sitt huvudsakliga arbete har inte längre högsta prioritet. Inte minst inom offentlig verksamhet får bristen på resurser åt kärnverksamheten potentiellt förödande konsekvenser, men även många företag excellerar i byråkrati. Är det möjligt att motverka den absurt motsägelsefulla utvecklingen på dagens arbetsplatser? Kan vi befria oss från mötesritualism, meningslösa formulär och dokument som aldrig någonsin läses?

I boken Dumhetsbekämpning – Bättre organisationer och mer mening i arbetet argumenterar organisationsforskaren Mats Alvesson och läkaren Stella Cizinsky för att allt mindre tid ägnas åt kärnverksamheten på svenska arbetsplatser och att allt mer energi läggs på onödiga kringuppgifter. Medan medborgare väntar på sin samhällsservice tvingas sjuksköterskor, poliser och lärare sitta av timslånga möten och lyssna till värdegrundsprat och annat floskeltungt.

Varför har svenskt arbetsliv blivit så belastat av onödiga arbetsuppgifter? Vad kan vi göra för att vända utvecklingen?

Webinaret arrangeras av Stockholm School of Economics.

Författarna:
Mats Alvesson, professor i organisationsforskning vid bl a University of Bath, gästprofessor vid Handelshögskolan och författare till ett flertal böcker om funktionell dumhet. 
Stella Cizinsky, överläkare i kardiologi och verksamhetschef på hjärt- och lungkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro.

Moderatorer:
Hans Hägglund, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, House of Governance and Public Policy
Karl Wennberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm och scientific director av House of Governance and Public Policy

Datum: 25 januari 2024
Tid: 15.00-16.00
Plats: Webinar på Zoom