Existentiell salong: Vad är då en människa?

Detaljer
Datum
05.11.19
Tidpunkt
17:30
Beskrivning
Existentiell salong
Plats
Adress: Zita Folkets Bio

Om evenemanget

“Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.” – Första Moseboken 1:1

“Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” –  Artikel 1 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

“Alla djur är jämlika men vissa är mer jämlika än andra”. George Orwells fras ur romanen Djurfarmen är en slående illustration av hur svårt det är att enas kring en gemensam definition av människans inneboende och okränkbara värde. Försök har gjorts genom historien men har ofta byggt på uteslutning av individer som inte tillhör den egna gruppen, baserat på nationell tillhörighet, religion, kön, etnicitet, sexualitet eller klass. Inte sällan klassas “de andra” som något väsensskilt från “oss”.

Existerar ett objektivt människovärde och vad betyder det i såna fall? Vad är skillnaden mellan en kristen och sekulär humanistisk uppfattning av människovärdet?

Definitionen av människovärdet väcker svåra etiska frågor. Vem bestämmer vad som är skyddsvärt och vilket tolkningsutrymme lämnar begreppet? Är det bara homo sapiens som ska inkluderas, om djur och maskiner har känslor borde inte även deras värde erkännas? Medicinens framsteg utmanar föreställningen om när människovärdet börjar och slutar – vilken rätt har vi att utföra aborter eller medverka till dödshjälp?

Människans värde definieras, regleras och skyddas politiskt i rättighetsdeklarationer som Storbritanniens Bill of Rights, den amerikanska självständighetsförklaringen och FN:s deklaration för mänskliga rättigheter. Men är universella mänskliga rättigheter verkliga? Vilken empirisk grund har vi för dem?

Välkommen till årets sista existentiella salong om människovärdet.

I en polariserad tid blir det alltmer viktigt att kunna vara civiliserat oense. Därför har vi initierat den här samtalsserien med Joel Halldorf och Christer Sturmark, som representerar varsin livsåskådning: Kristendom respektive sekulär humanism. Salongen hålls fyra gånger under 2019.

Medverkande:

Joel Halldorf, författare, kulturskribent och docent i kyrkohistoria

Christer Sturmark, författare, bokförläggare och VD för vetenskapsförlaget Fri Tanke

Samtalet leds av Anna Lindman, journalist och författare

Datum: 5 november

Tid: 17:30-19:00. Samtalet börjar kl. 18:00. Efteråt går det att mingla vidare i Bongo Bar

Plats: Zita Folkets Bio, Birger Jarlsgatan 37

Anmälan: Biljetterna kostar 100 kr

KÖP BILJETT HÄR