Existentiell salong: Varför finns vi?

Detaljer
Datum
06.02.19
Tidpunkt
17:30
Beskrivning
Existentiell salong: Varför finns vi?
Plats
Adress: Teater Brunnsgatan 4

Om evenemanget

“Reason is, and ought only to be, the slave of the passions.” – David Hume

Fri Tanke och Libris presenterar Existentiell salong: Ett samtal om tro, mening och den svåra konsten att vara människa.

1881 deklarerade Nietzsche att Gud är död. Sedan dess har tiotusentals modiga och klartänkta individer lagt sin kreativa energi på att formulera självförsörjande, innovativa och kloka livsalternativ som inte inkluderar övernaturliga gudsbegrepp.

Även om 1900-talets sekulära projekt i västvärlden har gjort det mer legitimt att inte tro på Gud, har behovet av meningsskapande berättelser om vilka vi är och en etik som vägleder våra val inte försvunnit.

Idag ser vi hur religiösa symboler och kristet språk återkommer i kulturen, i allt från romaner och poesi till tv-serier. Dessutom spelar religion spelar en allt större roll i den internationella politiken runt om i världen. I Sverige debatteras Gud på kultur- och ledarsidor, samtidigt som många människor återigen söker sig till religiösa meningsskapande berättelser.

I Sverige växer den katolska kyrkan, och antalet pingstförsamlingar har ökat explosionsartat det senaste decenniet. Samtidigt har intresset för astrologi och andra typer av new age-rörelser uppmärksammats. Dessutom har nya svenskar synliggjort religiösa praktiker

och potentiella konflikter mellan religion och politik i det offentliga rummet.

Alla tror vi på något, frågan är snarare vad? Och hur uppfattar vi mening i vår tillvaro och våra liv, utifrån olika livsåskådningsperspektiv?

I en polariserad tid blir det alltmer viktigt att kunna vara civiliserat oense. Därför har vi initierat den här samtalsserien med Joel Halldorf och Christer Sturmark, som representerar varsin livsåskådning: Kristendom respektive Sekulär Humanism. Salongen hålls fyra gånger under 2019.

Den 6 februari undersöker vi mening och meningsskapande under rubriken: Varför finns vi?

Medverkande:

Joel Halldorf, författare, kulturskribent och docent i kyrkohistoria

Christer Sturmark, författare, bokförläggare och VD för vetenskapsförlaget Fri Tanke

Datum: 6 februari

Tid: 17:30-20:30. Samtalet börjar kl 18:00. Efteråt är det öppet för mingel.

Plats: Teater Brunnsgatan 4, Stockholm

Anmälan: Biljetterna kostar 100 kr

BOKA HÄR