Fri Tanke på Bokmässan 2021 – lördag

Detaljer
Datum
25.09.21
Tidpunkt
Beskrivning
Bokmässan 2021
Plats
Adress: https://bokmassan.se/bokmassan-2021/

Om evenemanget

Hur står det till med den internationella forskningen, medieklimatet och demokratin i detta pandemins tidevarv? Under årets bokmässa kan du följa Fri Tanke både på länk och på plats. Hör några av årets mest uppmärksammade författare samtala om de brännande, dagsaktuella och tidlösa frågorna. 

Sveriges coronastrategi

Lördag 25/9 11.15–11.45, Scen: studio B

Dag för dag följer vi Emma Frans i Alla tvättar händerna. Det ständigt förändrade forskningsläget och hur hon hamnar i centrum för en allt hätskare debatt. En av Amina Manzoors avgörande vinklar i Pandemier! är hur smittan på många sätt överträffas av en ”infodemi” där larmen och det höga tonläget till och med kan förvärra situationen. I Johan Anderbergs Flocken följer vi spelet kring den svenska strategin; hur ordet flockimmunitet blir ett av våra mest laddade ord, och hur Sverige hamnade i världens blickfång. Tillsammans pratar de om hur pandemin påverkat oss svenskar och bilden av Sverige. Programledare: Per Wirtén, författare.

Hatet skrämmer till tystnad – Om kvinnliga journalisters utsatthet

Lördag 25/9 12.30–13.15

I en fungerande demokrati uttrycker sig journalister fritt, utan oro för repressalier eller konsekvenser för privatlivet. Så är det inte i Sverige idag. I detta seminarium lyfter vi det faktum att kvinnliga journalister tystnar eller undviker vissa ämnen till följd av för hat och hot i arbetet. Vad innebär det för individen och för samhället i stort?

Medverkande

Moderator: Hanna Andersson, Fojo

Paneldeltagare:

Oscar Björkenfeldt, Lunds universitet

Amina Manzoor, medicinjournalist (aktuell med boken Pandemier!)

Line Säll, Jämställdhetsmyndigheten

Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning

Pandemins effekt på öppna forskningsresultat

Lördag 25/9 15.00–15.30

Pandemin har lett till en ökad publicering av forskningsartiklar och tillförlitligheten till preliminära forskningsresultat har ofta diskuterats i media. De vetenskapliga förlagen har tillfälligt öppnat upp tillgången till publicerade forskningsartiklar om covid-19 som normalt finns bakom betalvägg. Det har också påverkat hur forskningen sprids och förmedlas till allmänheten. Hur kommer detta påverka forskarnas sätt att publicera i framtiden? Kommer förväntningarna på fri tillgång till forskningsresultat att öka? Vilka nya utmaningar har pandemin inneburit för att förmedla forskningsresultat och forskningens processer till allmänheten?

Hör Amina Manzoor, författare och medicinreporter på Expressen, Gustaf Nelhans, fil. dr och universitetslektor, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan. Samtalsledare: Katarina Wiberg, Kungliga biblioteket.