Inspelning av π-samtal nr. 5 & 6

Detaljer
Datum
09.10.13
Tidpunkt
17.30
Beskrivning
Plats
Adress:

Om evenemanget

Vill du vara publik vid TV-inspelningar av π-samtalen, som UR sänder i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien och Fri Tanke förlag? Temat för samtalen den här gången kommer vara Artificiell Intelligens och Vad är vetenskap?

Inspelningarna kommer äga rum onsdagen den 9 oktober i Hagströmerbiblioteket. Mer information nedan.

π-samtalen 5: Artificiell Intelligens
Kommer maskiner kunna tänka? Neurovetenskapen ger oss allt mer belägg för en monistisk snarare än dualistisk syn på själen. Medvetandet tycks vara vad hjärnan gör, snarare än något separat från kroppen. Men om hjärnan är en maskin, kan då en maskin bli en hjärna? Kan en datamaskin bli så komplex att den utvecklar ett medvetande? Och kan den då ha en fri vilja? Eller är det så att vi människor bara tror att vi har en fri vilja? Om detta tvistar filosoferna och datavetarna. Den amerikanska filosofen Daniel Dennett har radikala svar på dessa frågor.
Gäster: Katarina Gospic, hjärnforskare, och Bo Dahlbom, professor i Informationsteknologi och docent i teoretisk filosofi.

π-samtalen 6: Vad är vetenskap?
Vad är egentligen vetenskap? Teorier om strängar och elva dimensioner, kan man kalla det vetenskap, eller är det bara spekulation? Hur skiljer man på vetenskap och pseudovetenskap? Vilka kriterier kan vi ställa på ”riktig” vetenskap?
Gäster: Jonathan Lindström, författare, och Bengt Gustavsson professor i astrofysik.

Datum: onsdagen den 9 oktober 2013. Tid: Deltagare på plats senast 17.30, seminariet börjar kl. 18.00.
Plats: Hagströmerbiblioteket (Gamla tingsbyggnaden, stort gult hus, bredvid Haga Forum)

OSA till osa@fritanke.se, OBS! ange π-samtalen i ämnesraden.