Juldebatt: Jesus – Guds son eller misslyckad profet?

Detaljer
Datum
19.12.17
Tidpunkt
17:30
Beskrivning
Plats
Adress: Foajé 3, Kulturhuset, Stockholm

Om evenemanget

I centrum av den kristna tron står den historiske personen Jesus från Nasaret. Hans liv och identitet väcker ännu idag debatt bland forskarna. Såg han sig själv som Guds son eller var detta bara en efterhandskonstruktion bland hans efterföljare? Är evangelierna historiskt tillförlitliga eller utgör de religiös propaganda? Var lärjungarnas tro på uppståndelsen ett sätt att hantera besvikelsen efter deras misslyckade profet eller hade de goda skäl att tro på en uppstånden Messias?

Välkommen att lyssna och delta i debatten på Kulturhuset Stadsteatern den 19 december.

Arrangeras av magasinet Sans, Svenska Evangeliska Alliansen, tidningen Dagen och Kulturhuset Forum/Debatt

Medverkande:

Cecilia Wassén är docent och lektor i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet. Hon har en Ph.D. från McMaster University i Kanada. Hon är författare till Den okände Jesus berättelsen om en profet som misslyckades (Bokförlaget Langenskiöld).

Tobias Hägerland är docent i Nya testamentets exegetik samt lektor vid Lunds universitet och Göteborgs universitet. Han är författare till Den okände Jesus berättelsen om en profet som misslyckades (Bokförlaget Langenskiöld).

Stefan Gustavsson är direktor vid Apologia – centrum för kristen apologetik och förstelektor vid Mediehögskolan i Kristiansand, Norge, samt affilierad högskoleadjunkt vid Johannelunds teologiska högskola, Uppsala. Han är författare till Skeptikerns guide till Jesus 1 och 2 (CredoAkademins förlag).

James Starr är högskolelektor i exegetisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola, Uppsala. Han har doktorerat i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet.

Moderator:
Eskil Franck är docent i teologi vid Uppsala universitet och tidigare rektor för Lärarhögskolan i Stockholm och överintendent vid Forum för levande historia. Han är författare till Giv mig, min son, ditt hjärta (Fri Tanke förlag).

Datum: Tisdag 19 december

Tid: 17:30 – 19:00

Plats: Foajé 3, Kulturhuset, Stockholm

FRI ENTRÉ