Kapitalismens slut?

Detaljer
Datum
09.10.23
Tidpunkt
18
Beskrivning
Boklansering
Plats
Adress: Musikaliska Kvarteret, Nybrokajen 11 i Stockholm

200 kr

Om evenemanget

För inte så länge sedan sades det att demokratin slutligen hade segrat över de totalitära samhällssystemen och att ekonomisk tillväxt på sikt skulle frälsa varje land på jorden. Idag är läget ett annat. 

Demokratin tappar mark när väljargrupper söker sig till auktoritära ledare samtidigt som ekonomisk tillväxt och grön teknikutveckling har blivit alltmer ifrågasatta lösningar på klimatkrisen. Kort sagt behöver vi tänka om. Behöver vi ett nytt ekonomiskt politiskt system för att hantera de samhälleliga och ekologiska kriser vi står inför och redan befinner oss i? Behöver vi rentav lämna kapitalismen?

I två nya böcker görs två seriösa försök att diskutera dessa brännande frågor och ge några konkreta förslag på lösningar. I sin rosade bok Kapitalismens slut – Myten om grön tillväxt hävdar den tyska ekonomijournalisten Ulrike Herrmann att klimatkrisen kräver en radikal omorganisering av den moderna ekonomin. I Grundbulten – tillit och visionen om en liberal socialism sätter statsvetaren Bo Rothstein vår postliberala era på prov och argumenterar för en nydanande liberal socialism. 

Välkomna till ett samtal om två av vår tids ödesfrågor: demokratins tillbakagång och klimatkrisen. Ulrike Herrmann och Bo Rothstein möts på scenen tillsammans med sociologen Roland Paulsen. Hur kan en vision om en hållbar framtid formuleras?

Medverkande:

Bo Rothstein, professor emeritus i statskunskap, Göteborgs universitet

Ulrike Herrmann, ekonomijournalist

Roland Paulsen, docent i sociologi

Samtalet leds av Peter Alestig, klimatredaktör på Dagens Nyheter. För musiken står jazzsångerskan Isabella Lundgren

Datum: 9 oktober 2023

Tid: 18.00–20.30 ca

Plats: Musikaliska Kvarteret, Nybrokajen 11 i Stockholm

Anmälan: Biljetterna kostar 200 kr, plus 30 kr i serviceavgift