Klubb Apollo: Den goda människan

Detaljer
Datum
02.05.22
Tidpunkt
19:00
Beskrivning
Klubb Apollo
Plats
Adress: Fasching, Kungsgatan 63, Stockholm

200-250 kr

Om evenemanget

”Goodness is something chosen. When a man cannot choose he ceases to be a man.”

― Anthony Burgess, A Clockwork Orange

Människans förmåga till ondska tycks gränslös och frammana en oanad kreativitet. Bor ondskan i oss alla? Är godhet något vi väljer eller något vi är?

Evolutionspsykologen Michael Tomasello och neurofilosofen Patricia Churchland menar att vårt prosociala beteende har selekterat fram ett instinktivt moraliskt sinne hos oss. Människan är ett flockdjur vars överlevnad kräver samarbete. Den som inte bidrar till gemenskapen utesluts.

Vår anpassning till gruppen kan också sätta moralen ur spel, vilket det famösa Stanfordexperimentet 1971 gestaltade. Syftet var att visa hur individer kan bli sadistiska i en sadistisk miljö.

Den lettisk-amerikanska statsvetaren Judith N Shklar menade att det ytterst goda inte var eftersträvansvärt. Vi kommer aldrig kunna enas om en gemensam definition av vad det skulle vara. Däremot finns det ytterst onda, vilket Shklar definierade som grymhet och rädslan för grymhet. Vår strävan kan enbart vara att minimera lidande. 

Vad är godhet? Ska vi sträva efter det goda? I vårens sista Apollo möts biologen Farshid Jalalvand och författaren Helena Granström i ett samtal om människans moral.

Medverkande:

Farshid Jalalvand, mikrobiolog och kulturskribent, aktuell med boken Apan & Filosofen

Helena Granström, matematiker och författare, aktuell med boken Köningsberg

Den musikaliska underhållningen står jazzmusikerna Peter Asplund och Joakim Milder för.

Kvällen presenteras av Isabella Lundgren, musiker, och Martina Stenström, förlagschef Fri Tanke

Christer Sturmark, VD och bokförläggare Fri Tanke, modererar samtalet

Datum: 2 maj

Tid: 19:00-21:00 (ca)

Plats: Fasching, Kungsgatan 63, Stockholm

Biljettpris: 250 kr ordinarie, 200 kr ståplats

Om Klubb Apollo

Klubb Apollo är en idésalong där musiker och tänkare möts för att utforska vår tids stora frågor. Namnet kommer från den grekiska mytologins Apollo: solguden som var beskyddare av musiken, vetenskapen och sanningen. 

Bakom klubben står musikern Isabella Lundgren och vetenskapsförlaget Fri Tanke.

Under tre kvällar våren 2022 kommer vi utforska begreppet godhet – i kulturen, människan och samhället. 

Våren 2022

7 februari: Johan Heltne & Lyra Koli – “God konst för goda människor”

Musik: Joel Lyssarides

7 mars: Bengt Brülde & Gina Gustavsson – “Vad är ett gott samhälle?”

Musik: Margareta Bengtsson och Anna Jalkeus på harpa och sång. 

2 maj: Farshid Jalalvand & Helena Granström – ”Den goda människan”

Musik: Peter Asplund & Joakim Milder