Klubb Apollo: Finns individen? Kollektiva drömmar och den fria viljans dilemma

Detaljer
Datum
01.10.19
Tidpunkt
19:00
Beskrivning
Klubb Apollo
Plats
Adress: Fasching

Om evenemanget

“Du kan göra det du vill men i varje givet ögonblick i ditt liv kan du endast vilja en bestämd sak och absolut ingenting annat än den saken.”

Arthur Schopenhauer, ur Om viljans frihet

Är idén om att vi är självständiga individer med en fri vilja förenlig med den kunskap vi har om människan idag?

Nya landvinningar inom biologisk forskning visar att vi i stor utsträckning är styrda av vårt genetiska arv. Richard Dawkins teori om själviska gener beskriver hur varje människa existerar för att föra sitt DNA vidare. Individen är egentligen irrelevant, det är släkten som är viktig. På liknande sätt resonerar den moralfilosofiska inriktningen utilitarismen: kollektivets lycka och välstånd föregår individens. Är det förenligt med vårt samhälles syn på varje individs okränkbara rättigheter?

Synen på individen som autonom med en fri vilja har varit en förutsättning för att kunna avkräva ett moraliskt ansvar. Upplysningens tänkare ansåg att vi kunde höja oss över naturens låga drifter genom kulturen. Varje person har ett ansvar att odla sin egen trädgård, för att tala med Voltaire. 

Välkommen till Klubb Apollo. Idéhistorikern Johan Norberg och filosofen Torbjörn Tännsjö möts i ett samtal om individen, kollektivet och den fria viljan. Kvällen tonsätts av gitarristen och sångaren Bo Sundström.

BOKA HÄR

Medverkande:

Johan Norberg, författare, dokumentärfilmare och idéhistoriker

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet

Den musikaliska underhållningen står Bo Sundström för

Kvällen presenteras av Isabella Lundgren, musiker, och Christer Sturmark, bokförläggare

Datum: 1 oktober

Tid: 19:00-21:00 (ca)

Plats: Fasching, Kungsgatan 63

Biljettpris: 250 kr ordinarie, 200 kr studenter 

Om Klubb Apollo

Klubb Apollo är en idésalong där musiker och tänkare möts för att utforska vår tids stora frågor. Namnet kommer från den grekiska mytologins Apollo: solguden som var beskyddare av musiken, vetenskapen och sanningen. 

Bakom klubben står musikern Isabella Lundgren och vetenskapsförlaget Fri Tanke.

Under fyra kvällar hösten 2019 kommer vi utforska förnuft, känsla och upplysningstraditionen. Hur låter kritiken mot upplysningens idéer idag? Och är den berättigad?

Hösten 2019

30 oktober: Paulina Neuding + Per Svensson – “Nationalism och kosmopolitism”

Ida Sand

4 december: Torbjörn Elensky och Joel Halldorf – “Tro och vetande 2.0”

TBA