Klubb Apollo: Vad är ett gott samhälle?

Detaljer
Datum
07.03.22
Tidpunkt
19:00
Beskrivning
Klubb Apollo
Plats
Adress: Fasching, Kungsgatan 63, Stockholm

200-250 kr

Om evenemanget

”Why do you suppose they made you king in the first place?’ I ask him. ’Not for your benefit, but for theirs. They meant you to devote your energies to making their lives more comfortable, and protecting them from injustice. So your job is to see that they’re all right, not that you are – just as a shepherd’s job, strictly speaking, is to feed his sheep, not himself.”

– Utopia, av Thomas More (1516)

Thomas Mores Utopia används ofta som en trop för att beskriva idén om det ideala samhället. ”Utopi” kan översättas till ”ingenstans”. Är det goda samhället möjligt att förverkliga annat som idé och strävan?

Frihet, jämlikhet och rättvisa är alla goda värden men inbördes inte alltid förenliga. Värden, är för att tala med den brittiske filosofen Kwame Anthony Appiah, myter och inte naturliga. Olika moralsystem kan komma i konflikt med varandra och vara omöjliga att gradera, vilket idéhistorikern Isaiah Berlin beskrev som värdepluralism.

Samhället existerar även bortom staten, men staten klarar sig inte utan samhället. Våra idéer och föreställningar om det goda samhället kommer påverka hur vi väljer att organisera staten.

Aristoteles talade om eudaimonia, vilket kan översättas till ”välbefinnande”, som det högsta goda. 2008 bestämde Bhutan sig för att mäta ”bruttonationallycka” som ett sätt att ge vikt åt även icke-ekonomiska mått av välbefinnande, vilket även FN antagit som ett centralt utvecklingsmål för världen. 

Vad är egentligen ett samhälle? Och vad är ett gott samhälle? Kan vi mäta det goda? Filosofen Bengt Brülde och Gina Gustavsson möts i ett samtal om samhälle och stat. 

Medverkande:

Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet och författare till Rättvisa

Gina Gustavsson, docent i statskunskap vid Uppsala universitet och författare till Du stolta, du fria

Den musikaliska underhållningen står mor och dotter duon Margareta Bengtsson och Anna Jalkeus på harpa och sång. 

Kvällen presenteras av Isabella Lundgren, musiker, och Martina Stenström, förlagschef Fri Tanke

Christer Sturmark, bokförläggare Fri Tanke, modererar samtalet

Datum: 7 mars

Tid: 19:00-21:00 (ca)

Plats: Fasching, Kungsgatan 63

Biljettpris: 250 kr ordinarie, 200 kr ståplats

Om Klubb Apollo

Klubb Apollo är en idésalong där musiker och tänkare möts för att utforska vår tids stora frågor. Namnet kommer från den grekiska mytologins Apollo: solguden som var beskyddare av musiken, vetenskapen och sanningen. 

Bakom klubben står musikern Isabella Lundgren och vetenskapsförlaget Fri Tanke.

Under tre kvällar våren 2022 kommer vi utforska begreppet godhet – i kulturen, människan och samhället. 

Våren 2022

7 februari: Johan Heltne & Lyra Koli – “God konst för goda människor”

Musik: Joel Lyssarides

7 mars: Bengt Brülde & Gina Gustavsson – “Vad är ett gott samhälle?”

Musik: Margareta Bengtsson och Anna Jalkeus på harpa och sång. 

2 maj: Farshid Jalalvand & TBA – ”Den goda människan”

Musik: TBA