Kommer vi kunna skapa tänkande maskiner?

Detaljer
Datum
10.05.21
Tidpunkt
12:00
Beskrivning
Boksläpp
Plats
Adress:

Om evenemanget

AI är på god väg att revolutionera vår värld. Utvecklingen för med sig mycket gott, men också problem och risker. Redan i dag diskuteras de polariserande filterbubblor och falska nyheter, den massövervakning, automatiserade diskriminering och spridning av militär teknik som riskerar följa i AI-utvecklingens spår. Men de allra mest avgörande frågorna rör den artificiella intelligensens definitiva genombrott.

Vad händer om vi lyckas skapa en maskin som övertrumfar mänsklig allmänintelligens? Kan vi då behålla kontrollen över maskinerna? 

Matematikern Olle Häggström är aktuell med boken Tänkande maskiner i vilken han diskuterar möjligheter och risker som kan följa av ett AI-genombrott. Hur vi hanterar teknikutvecklingen kan vara avgörande för mänsklighetens framtid.

Samtalet är ett samarbete mellan Fri Tanke och Institutet för framtidsstudier.

Medverkande:

Olle Häggström, professor i matematik vid Göteborgs universitet och författare Tänkande maskiner

Karim Jebari, doktor i filosofi och forskare vid Institutet för framtidsstudier

Emma Engström, tekn. doktor i prediktiv modellering inom miljöteknik och forskare vid Institutet för framtidsstudier

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD, och bokförläggare på Fri Tanke. Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi och VD Institutet för framtidsstudier, inleder. 

Datum: 10 maj

Tid: 12:00-13:00

Plats: Digitalt