Möt oss på bokmässan! (B03:22)

Detaljer
Datum
28.09.17
Tidpunkt
Beskrivning
Plats
Adress: Bok & Bibliotek 2017

Om evenemanget

Vi har massor med spännande programpunkter på årets bokmässa. I vår monter kommer Anna Cramling att ta emot utmanare i blixtschack, Ulf Ellervik kommer att bjuda på glass gjord på flytande kväve, och Maria och Jessica som skrivit Frisk utan Flum kommer att mäta ditt kroppsfett (om du vågar) och svara på alla dina frågor om hälsa och diet. Du hittar oss i monter (B03:22)

Här är årets program:

Torsdag

10.00–10.20
Torbjörn Tännsjö samtalar med Åsa Linderborg i Aftonbladets monter B07:40

10.30–10.50
Vänsterdocenten. Filosofi och politik
Den kontroversiella och välkända filosofen Torbjörn Tännsjö beskriver sin uppväxt och filosofiska utveckling som ung vänsterradikal student. Han lägger särskild tonvikt vid den politiska filosofin och den normativa etiken, områden där han har ett omfattande författarskap. Han beskriver både hur olika uppfattningar han blivit känd för har vuxit fram och hur han tror att de bäst kan försvaras.
Plats: F3

11.00–11.45
Vad är egentligen bildning? Konserverade kunskaper om kungar och krig?
Lagrade latinläxor och drillvänliga diktcitat? Eller raka motsatsen? Det som – för att citera Ellen Key – ”är kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt oss”? Varför betraktas den humanistiska bildningen som mer eftersträvansvärd än den naturvetenskapliga? Är det viktigare att kunna citera Shakespeare än att känna till innebörden av termodynamikens andra huvudsats?
Panel: Eva Wiberg, rektor, Göteborgs universitet, Fredrik Hedenus, docent, Chalmers, Ida Östenberg, docent i Antikens kultur och samhällsliv, Göteborgs universitet, Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, Uppsala universitet.
Moderator: Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Göteborgs universitet.
Plats: K2

11.20–11.35
Åsa Wikforss berättar om Alternativa faktaForskartorget B05:72
Det pratas mycket om faktaresistens. Samtidigt ökar kunskapen inom de flesta områden och den har blivit mer tillgänglig för alla. Så vad har hänt med vårt sätt att förhålla oss till fakta? För att motverka faktaresistens måste vi förstå vad den innebär och undersöka mekanismerna bakom den. Medverkande: Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet.

13.30–14.00
Loretta Napoleoni i intervju om IS i Timbros monter B07:28

14.30–14.50
Gränser
Börjar man tänka på vad gränser betyder, hur de fungerar, var de förekommer, så visar det sig rätt snart att våra liv och samhällen präglas av många slags avgränsningar, exempelvis av ansvarsområden, inneslutningar såväl som uteslutningar, definitioner av de ord vi använder för att tala om världen, vår syn på oss själva, på våra kroppar och relationer, på vårt samhälle. Torbjörn Elensky berättar om sin nya bok Gränser om tar ett vitt grepp runt sitt ämne.
Plats: F6

15.00–15.45
Kidnappningsindustrin – ytterligare ett hot mot redan utsatta journalister
Terrorhotet är levande och har efter attentatet den 7 april kommit ännu närmare Sverige. Tillsammans med kriget i Syrien, och Islamiska Statens framfart, har det skapat nya affärsmöjligheter i Mellanöstern.
Som till exempel att sälja västerländska gisslan till jihadistgrupper, eller att smuggla miljontals flyktingar till andra länder. En mäktig och sofistikerad underjordisk verksamhet levererar dagligen tusentals flyktingar längs med Europas medelhavskust. Loretta Napoleoni, terroristexpert aktuell med boken Kidnappningsindustrin, samtalar med Cecilia Uddén om en otäck industri som växer sig allt starkare medan vi står handfallna.
Plats: K2

15.30–16.00
Torbjörn Tännsjö i samtal om Vänsterdocenten i ABF:s monter B09:19

16.30–17.00
Loretta Napoleoni i samtal om utsatta journalister i ABF:s monter B09:19

17.00–17.30
Torbjörn TännsjöSe människan-scenen
I slutet av sextiotalet tog filosofen Torbjörn Tännsjö steget från pacifism och en vag vänsterinställning till en genomtänkt kommunistisk doktrin. I sin bok Vänsterdocenten frågar han sig hur de idéer som han en gång tog strid för växt fram och hur de bäst kan förvaltas i vår tid. Han samtalar med KG Hammar.

17.00–17.15
Arvet från Wien – Torbjörn Elensky i Timbros monter B07:28
Sekelskiftets Wien var en intellektuell guldålder utan motstycke. Hur har idéarvet förvaltats och vad kan vi lära av de miljöer som möjliggjorde den tidens kreativa tänkande?

17.00
Bildning nu och i framtiden
Paneldiskussion med Sverker Sörlin, professor och ordförande för Folkuniversitetet, Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, m.fl. Moderator: Ulla Berglindh.
Plats: B07:74

Fredag

11.30–11.45
Torbjörn Elensky i Timbros monter B07:28
Gränser kan både innesluta och utesluta, de kan ge skydd och fängsla. Torbjörn Elensky har skrivit en bok om vad gränser gör med oss och vi med dem.

13.00–13.45
Universum och de enorma upptäckterna
De senaste decennierna har varit kosmologins guldålder. Samtidigt har utforskningen av universum lett till fler och större gåtor. Hur ska vetenskapen förstå och sätta ihop de nya upptäckterna till en sammanhängande bild av varifrån vi kommer och vart vi är på väg en modern kosmologi?
Medverkande: Ulf Danielsson. Moderator: Andrev Walden, journalist.
Plats: J2

13.45–14.45
Fake news
Efter terrorattacken i Stockholm våren 2017 har debatten om källkritik varit intensiv. Samtidig som det offentliga samhället och civilsamhället stod pall, sviktade några av landets nyhetsmedier. Timmarna efter dådet florerade rykten som spreds i så väl sociala som etablerade medier.
Vilka konsekvenser får det förändrade medielandskapet för medborgarnas möjligheter att orientera sig? Hur ska förläggare förhålla sig till fenomen som faktaresistens och filterbubblor? Blir utgivningen av sakprosa viktigare när journalistiken krisar? Ska verkligen författaren vara ansvarig utgivare? Och hur är det med faktafelen i faktaböckerna, blir de vanligare?
Medverkande: Åsa Wikforss, Gellert Tamas, Katarina Graffman, Patrik Lundberg och Richard Herold. Moderator: Ulrika Kärnborg, vice ordförande för Sveriges författarförbund.
Plats: Litteraturhuset i Göteborg

14.00–14.20
Frisk utan flum 
Maria Ahlsén och Jessica Norrbom forskar båda på Karolinska Institutet, på näringsupptag resp träning. Frisk utan flum är inte en dietbok eller en träningsbok, det är en bok om hur mycket bättre du kan må bara genom att ändra små saker i din vardag, inget flum, bara sådant som är vetenskapligt belagt. Och bäst av allt – det är helt utan biverkningar!
Plats: Hälsa och livsstils-scenen

14.00–14.45
Populism – hot och möjlighet
Varför växer populismen just nu i alla länder och på alla kontinenter? Är populismen ett hot eller en vitalisering av demokratin? Hur ska arbetarrörelsen förhålla sig till populismen? Åsa Linderborg, författare och kulturchef på Aftonbladet, och Göran Greider, författare, debattör och chefredaktör för Dala–Demokraten, diskuterar med Olle Wästberg, ordförande i Demokratiutredningen, som i sin bok Folkstyret i rädslans tid pekar på hur politiken har blivit alltmer elitistisk och menar att den svenska demokratin behöver reformeras. Ett samtal om politik i populismens tid.
Moderator: Sewilius Berg, historiker och folkbildare.
Plats: K1

15.00–15.15
Idédebatt: Behöver vi mer religion i offentligheten? B07:28
Christer Sturmark möter Joel Halldorf i en debatt om religionens plats i samhället.

15.30–16.00
Förskjutningar av demokratin i Europa – Torbjörn Elensky i ABF:s monter B09:19
Demokratin hotas på flera håll i dagens Europa. Ibland annat Polen och Ungern förändras förutsättningarna för det fria samtalet. Hur förändras ett land? Vad sker när demokratin hotas och vilka gränser förflyttas inom människan när så sker?

17.00–17.45
Hotas bildningen av identitetspolitiken?
Det klassiska bildningsidealet utgick från människans förmåga att vidga sina referensramar och frigöra sig från kollektiva identiteter. Idag efterlyser många istället trygga rum för att slå vakt om just de kollektiva identiteterna. Är identitetspolitiken förenlig med bildningsidealet?
Medverkande: Torbjörn Elensky, författare till Gränser, Stina Oscarson, dramatiker, och Malcom Kyeyune, frilansskribent. Moderator: Lars Anders Johansson, redaktionschef på Timbro.
Plats: K1

Lördag

11.45–12.15
Författaren Torbjörn Elensky intervjuas av Adam Cwejman om den aktuella boken Gränser i Axess monter C04:41

12.00–12.15
Olle Wästberg i samtal om populism i Timbros monter B07:28
Är populismen ett hot mot demokratin eller en nyttig väckarklocka för en elit som tappat kontakten med väljarna?

14.00–14.20
Alternativa fakta, populism och demokrati
Varningslamporna blinkar för demokratin. Högerpopulismen sveper över världen, uppmuntrad av Donald Trumps valseger. Demokratin står inför betydande risker. Olle Wästberg och Åsa Wikforss diskuterar begrepp som alternativa fakta och kunskapsrelativism och undersöker vilka konsekvenser de får för vår demokrati. Finns det alternativa fakta? Är kunskap en social konstruktion? Vilken roll spelar medierna och vad kan skolan göra? Dessa frågor är inte bara av betydelse för vårt vardagsliv utan helt avgörande för en fungerande demokrati.
Plats: F4

14.30–14.50
Ulf Ellervik om kemisk glass i Lund universitets monter B06:62

15.00–15.15
Fake news – So sad. Åsa Wikforss i Timbros monter B07:28
Hur ska man navigera i ett medielandskap där ingen går fri från anklagelser om fake news? Med Stefan Olsson och Åsa Wikforss.

16.30–16.45
Demokratins öde. Forskartorget B05:72
Finland firar 100 år som självständig nation. Men hur står det egentligen till med demokratin i landet? I Europa? I världen? I det moderna samhället utmanas den representativa demokratin inte bara av populistiska rörelser utan också av nya former av medbestämmande.
Medverkande: Nils Erik Forsgård, docent i idéhistoria, Olav S Melin, teol. mag. och Olle Wästberg, publicist

Söndag

14.00-14.20
Sluta skrik för fan. En bok om att leva med barn
Hur är det att vara förälder — egentligen? Med avstamp i egna erfarenheter berättar etnologen Malin Haawind om det lyckade i att misslyckas, om hur ”overallskrigen” kan ge panikångest, och om lättnaden i att ändå få den där varma lilla handen på kinden efter en bråkig dag.
Plats: F4