Pi-samtal: Den vetenskapliga revolutionen

Detaljer
Datum
27.04.22
Tidpunkt
17:30
Beskrivning
Pi samtal
Plats
Adress: Tranströmerbiblioteket, Götgatan 54 i Stockholm

Om evenemanget

Den moderna vetenskapen föddes under den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet. Dess början brukar ibland markeras med  publiceringen av Francis Bacons Novum Organum (1620). Bacon betonade vikten av att experimentera, av att systematiskt och under kontrollerade former göra observationer, att utsätta teorier och hypoteser för en reell prövning och att inte bara nöja sig med att leta efter ett fåtal bekräftande instanser. Kort sagt, han lade grunden för en vetenskaplig metodik.

Efter Bacon följde Newton, Descartes, Spinoza – och många fler. Tillsammans bidrog filosoferna under 1600-talet till att omdefiniera människans plats i världen och vår självbild.

Kunskap är makt för att tala med Bacon. Vad har den vetenskapliga revolutionen betytt och vilka insikter bör vi ta fasta på i dag?

Pi-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om världen och oss själva. 

Medverkande:

Svante Nordin, professor emeritus i idéhistoria och författare till Filosoferna – Vetenskaplig revolution och upplysning 1650–1776

Folke Tersman, professor i praktisk filosofi och förordsförfattare till den svenska översättningen av Francis Bacons Novum organum

Hjalmar Fors, docent i idé- och lärdomshistoria och författare till Upplysningens element

Samtalet leds av Christer Sturmark, bokförläggare vid Fri Tanke

Datum: 27 april

Tid: 17.30–18.30

Plats: Tranströmerbiblioteket, Götgatan 54 i Stockholm

Anmälan: Fri entré, föranmäl dig på bibliotekets hemsida