INSTÄLLT Pi-samtal: Finns skönhet?

Detaljer
Datum
26.03.20
Tidpunkt
17:30
Beskrivning
Pi-samtal
Plats
Adress: Under fontänen Kulturhuset Stadsteatern

Om evenemanget

Finns skönhet, egentligen? Sedan Charles Darwin presenterade evolutionsteorin och idén om det naturliga urvalet har biologer försökt förklara fenomen i naturen som är till synes opraktiska och ibland utgör ett direkt hinder för en arts överlevnad. Darwin menade att han ”blev sjuk” vid åsynen av påfågelns påkostade stjärtfjäder och formulerade därför en kompletterande teori om det sexuella urvalet. Han menade att skönhet existerar i sin egen rätt och endast vädjar till vårt (och andra arters) estetiska sinne. 

Ny forskning visar att det sexuella och naturliga urvalet kan samspela på ett intrikat vis och att upplevelser av skönhet inte bara existerar inom arter utan även mellan dem. En studie vid Stockholms universitet har visat att höns som tränas på att reagera på människoansikten föredrar ansikten som även människor finner vackra. 

Existerar det objektiv skönhet i naturen och hur uppstår den i så fall?

Pi-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke, Kungl. Vetenskapsakademien och Kulturhuset i Stockholm. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på den matematiska konstanten π.

BOKA BILJETT HÄR

Medverkande:

Magnus Enquist, professor i zoologi 

Torbjörn Fagerström, professor emeritus i teoretisk biologi

Cecilia Sjöholm, professor i estetik vid Södertörns högskola

Samtalet leds av Christer Sturmark, bokförläggare vid Fri Tanke

Datum: 26 mars

Tid: 17:30–18:30 

Plats: Kulturhuset Stadsteatern

Anmälan: Biljetterna kostar 60 kr ordinarie och 40 kr student/pensionär