Pi-samtal: Mångkultur och medborgerlig identitet

Detaljer
Datum
07.02.19
Tidpunkt
17:30
Beskrivning
Pi-samtal
Plats
Adress: Kulturhuset

Om evenemanget

Sverige har gått från en homogen folkhemskultur till ett pluralistiskt invandrarland under de senaste decennierna. Exemplen på fenomen som både stat och samhälle haft svårigheter att hantera och förhålla sig till är många: hijab och burka, religiösa friskolor, böneutrop, arbetskraftsinvandring och klankultur för att nämna några exempel.

Vad innebär det att vara medborgare i Sverige idag? Vilka krav ställs på medborgarskapet och vilka principer hänvisar politiker till när de begränsar eller utökar minoriteters handlingsutrymme?

Välkomna till ett Pi-samtal som utforskar synen på svenskhet och vad ett pluralistiskt samhällskontrakt betyder i praktiken. Samtalet hålls på engelska.

Pi-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke, Kungl. Vetenskapsakademien och Kulturhuset i Stockholm. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på det matematiska talet π.

Medverkande:

Henrik Dahlquist, doktorand i politisk filosofi i Oxford

Mark S. Weiner, gästprofessor i juridik Uppsala Universitet

Katharina Berndt Rasmussen, doktor i filosofi

Hamid Zafar, rektor på Sjumilaskolans högstadium i Biskopsgården i Göteborg

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare Fri Tanke

Datum: 7 februari

Tid: 17.30–18:30

Plats: Kulturhuset Stadsteatern

Anmälan: Biljetterna kostar 60 kr ordinarie och 40 kr student/pensionär

BOKA HÄR