Samtalskväll hos Fri Tanke

Detaljer
Datum
15.05.17
Tidpunkt
17-20
Beskrivning
Samtalskväll hos Fri Tanke
Plats
Adress: Fri Tanke, Kungsgatan 60, 2tr, Stockholm

Om evenemanget

Den 15 maj har vi en samtalskväll hos Fri Tanke. Vi bjuder på vin och tilltugg och spännande samtalsämnen. Biljetterna är kostnadsfria men anmälan krävs. Välkommen!

När: 15 maj kl 17-20
Var: Fri Tanke, kungsgatan 60, 2tr, Stockholm

Pi-samtal: CRISPR: en upptäckt som kan förändra världen

Alla forskare vill upptäcka något som förändrar världen, få är förunnat att göra det. När Emmanuelle Charpentier, Jennifer Doudna och deras medarbetare förstod hur deras resultat om ”Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats” (CRISPR) och ”CRISPR Associated System number 9” (CAS9) skulle kunna användas för att på ett effektivt och riktat sätt ändra i levande cellers arvsanlag anade de att det var något mycket stort på spåren, men det sätt som forskningen om CRISPR/Cas9 utvecklats de senaste åren har överträffat alla förväntningar. Vi kan i dag på ett effektivt sätt ändra i arvsmassan hos bakterier, växter, djur och människor, men vad skall vi använda tekniken till?

Ett vetenskapligt tankesätt och rationellt tänkande är grunden för kloka beslut och det är nödvändigt att forskarsamhället formulerar råd till makthavarna om hur t ex nya landvinningar inom biologin skall användas. Nyligen presenterades EASAC (European Academies’ Science Advisory Council) sin rapport “Genome Editing: Scientific opportunities, public interests, and policy options in the EU” om hur CRISPR/Cas9 och andra genomediteringstekniker skall hanteras. I rapporten slås det fast att samhällets reglering av teknikerna måste bygga på evidens, hantera såväl möjligheter som risker och inte vara för stelbent för att klara av de snabba framstegen inom området. Man kommer vidare med specifika slutsatser för hur tekniken bör användas inom medicinen, i växt- och djurförädling m m, och uppmuntrar till en offentlig debatt om dessa frågor dels inom EU, men även med utblickar över världen.

Gäster:

Stefan Jansson är professor i växters cell- och molekylärbiologi på Umeå universitet och Umeå Plant Science Centre, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademin och har arbetat med CRISPR i växter

Anna Wedell är professor i medicinsk genetik vid Karolinska Institutet, överläkare vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och arbetar med sällsynta ärftliga sjukdomar.

Amina Manzoor är medicinreporter på Dagens Nyheter.

Boksläpp: Världen vi skapar av Tomas Björkman
Myten om marknaden – berättelsen om vår samtid

”När vi närmar oss en ny teknologisk, social och global tidsålder är vår förmåga att skapa mening – en mening som letar sig bortom vardagslivets säkra hägn – avgörande för huruvida vi står inför glimrande framsteg eller tragisk kollaps.”

Vi befinner oss idag, som samhälle och mänsklighet, i ett märkligt tillstånd av tilltagande kulturell vilsenhet, i en tidsepok som saknar tydliga berättelser om världen, historien och verkligheten.

Samtidigt inser många att vi inte kan fortsätta som vi gör idag. Vi förstör vår miljö, stress och depressioner blir allt vanligare, och även om vi blir rikare ökar ojämlikheten både lokalt och globalt. Den enda meningsfulla berättelsen vi har kvar är den om utbud och efterfrågan på en marknad. Vi lever i ett värdevakuum och ser inte längre sammanhang och mening i tillvaron, utan flyr till eller blir instängda i den privata världens illusion om lycka.

Den så kallade ”marknaden” är ingen naturlag. Det är vi som har skapat den och liksom för alla sociala konstruktioner, kan vi själva definiera spelreglerna för den. Det är möjligt att konstruera reglerna så att marknaden avskräcker från girighet, själviskhet, cynism och utnyttjande istället för motsatsen. Varför gör vi inte det?

I ett spännande samtal om vår samtid och marknaden som till synes styr den, diskuterar Tomas Björkman, Christer Sturmark och Emma Ihre hur världen har utvecklats och undersöker om det finns perspektiv som kan hjälpa oss att komma vidare.

Gäster:

Emma Ihre är hållbarhetschef på Mannheimer Swartling. Hon har tidigare arbetat som ansvarig för hållbart företagande på Finansdepartementet och har en bakgrund som finansanalytiker och värdepappershandlare. Hon har också arbetat för Amnesty International.

Tomas Björkman är entreprenör, finansman och fastighetsutvecklare med stort intresse för vetenskap och filosofi. Han har grundat flera företag och organisationer, däribland Investment Banking Partners AB. Han har också varit ordförande i EFG Investment Bank. Han har grundat Stiftelsen Ekskäret, med syftet att stimulera hållbar utveckling för individ, organisation och samhälle.

Samtalen leds av Christer Sturmark, författare och bokförläggare.