Språk. Tankar, ord och emojis

Detaljer
Datum
27.09.17
Tidpunkt
17.30
Beskrivning
Pi-samtal på kulturhuset
Plats
Adress: Kulturhuset, Stockholm

Om evenemanget

Påverkar språk våra tankar och vår uppfattning om verkligheten? Finns det gener som orsakar dyslexi och andra språkstörningar? Skulle vi kunna förstå utomjordiska språk?

I ett samtal om språkets natur diskuterar vi vad som utmärker våra sätt att kommunicera med varandra, vad som händer i hjärnan när vi kommunicerar och hur språk uppstår. Vi samtalar kring implikationerna av det bildspråk som blir allt viktigare genom att vi använder mer och fler sociala medier och frågar oss om språk någonsin kan vara neutralt och opolitiskt.

Medverkande:

Julia Uddén, doktor i kognitiv neurovetenskap. Forskar om kommunikation, lingvistik och hjärnor på Stockholms universitet

Jenny Larsson, professor i baltiska språk vid Stockholms universitet.

Arthur Holmér, docent i språkvetenskap vid Lunds universitet.

Onsdag 27 september kl 17.30
Foajé 3, på Kulturhuset Stadsteatern
Biljetter: http://kulturhusetstadsteatern.se/ForumDebatt/Evenemang/2017/Sprak-Tankar-ord-och-emojis/

I samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.