Stockholms bokhelg 2022 på Alma (lördag)

Detaljer
Datum
21.05.22
Tidpunkt
11:00-19:00
Beskrivning
Stockholms bokhelg 2022
Plats
Adress: Alma, Nybrogatan 8

Fri entré

Om evenemanget

Vem bär ansvar för det fria ordet? Behöver vi religionsfrihet? Vad vill Putin med kulturen? Kommer vi knäcka medvetandets gåta? Varför älskar vi skräck?

Under tre dagar välkomnar vi dig som är nyfiken på kultur, vetenskap, filosofi och idédebatt till ett fullmatat program på Alma, Nybrogatan 8, organiserat inom ramen för Stockholms bokhelg. Ta del av samtal med författare, forskare och artister. Lena Andersson, Göran Greider, Åsa Wikforss, Lorentz, Martin Kragh, Joel Halldorf, Richard Swartz, Johan Heltne, Sakine Madon, Isabelle Ståhl och Julia Ravanis är ett axplock av de personer du kan lyssna på. 

En halv trappa upp har vi dukat upp ett långbord med böcker till kanonpriser. Köp en bok, eller två, och få den signerad!

Det finns fika till försäljning och kvällstid håller baren öppen. 

Alla samtal filmas publiceras i efterhand på Fri Tankes YouTube-kanal.

Varmt välkomna!

I samarbete med Axess TV, Tidskriften Respons, Forskning & Framsteg, Tidningen Vi/Vi läser, Morfem, Santérus, Makadam, Natur & Kultur, Polaris, Svenska Akademien och Timbro förlag

Här är söndagens program

PROGRAM LÖRDAG

12:00-12:30 Klimatkriget – nästa geopolitiska kris

Klimatförändringarna förändrar våra livsbetingelser och blir alltmer en säkerhetsfråga. Matbrist, skadad infrastruktur och energibrist kommer bidra till folkomflyttningar och ökade politiska spänningar. Hur väl förberedda är vi för klimathotet som en katalysator för nästa geopolitiska kris?

Medverkande: 

Karim Jebari, doktor i filosofi och forskare vid Institutet för framtidsstudier, aktuell med boken Klimat och moral. Nio tankar om hettan

Isabella Lövin, författare till nyutkomna Oceankänslan (Natur och Kutur), ordförande i Stockholm Environment Institute och tidigare miljö-, bistånds- och klimatminister

Moderator: Jonas Mattsson, chefredaktör Forskning & Framsteg

Datum: 21 maj
Tid: 12:00-12:20
Arrangeras av: Fri Tanke, Natur och Kultur, Forskning & Framsteg

 

12:30-12:50 Digitalism – ett löfte om en bättre framtid?

Framstegstanken är djupt rotad sedan upplysningen. Den tekniska utvecklingen under det senaste seklet har möjliggjort en omställning av samhället i accelererande takt och utvecklingsoptimismen har fått en vän i digitaliseringen. Tron på det digitalas möjligheter kallas ibland “digitalism”, som en slags överideologi. Men det digitalas materialitet tappas ofta bort. Digitaliseringen förutsätter prylar med kort livsstid och kostsamma beståndsdelar och våra lagrade filer genererar enorma mängder e-skräp som drar enorma mängder energi. Är det nya alltid bättre än det gamla? Hur kan vi balansera digitaliseringens förtjänster med dess brister?

Medverkande:
Nina Wormbs, professor i teknikhistoria och författare till Det digitalas materialitet (Riksbankens Jubileumsfond & Makadam)
Julia Ravanis, doktorand i teknikhistoria och författare till Skönheten i kaos (Natur & Kultur)
Moderator: Anna Davour, redaktör Forskning & Framsteg

Datum: 21 maj
Tid: 12:30-12:50
Arrangeras av: Fri Tanke, Makadam, Forskning & Framsteg

 

13:00-13:45 Socialism från satan – om att gestalta en idé

Det sägs att våra ideologier visar sig som tydligast i det vi tar för givet och uppfattar som självklart. Samtidigt är en av skönlitteraturens äldsta effekter att förfrämliga det förgivettagna och få läsaren att se verkligheten på nytt. Är god skönlitteratur per definition ideologikritisk? Är den samtida litteraturen god? 

Medverkande: 

Lena Andersson, författare aktuell med Resten av verkligheten (Polaris)
Johan Heltne, författare aktuell med Sympati för djävulen (Fri Tanke)
Moderator: Victor Malm, litteraturredaktör Expressen

Datum: 21 maj
Tid: 13:00-13:45
Arrangeras av: Fri Tanke, Polaris

14:00-14:25 Vår tids ideologier – tänker vi självständigt eller styr de oss?

Tänker vi självständigt eller är vi så marinerade i våra valda ideologier att de i själva verket styr oss? Behöver en ideologi styra alla val i livet eller kan man blanda?

Medverkande: 

Henrik Höjer, fil.dr. i historia samt vetenskapsjournalist och författare

Katarina Barrling, docent i statsvetenskap

Christian Abrahamsson, fil dr i kulturgeografi 

Moderator: Erik Thyselius, Axess Magasin & TV 

Datum: 21 maj

Tid: 14:00-14:25

Arrangeras av: Axess

 

14:30-14:50 Förstår staden landet?

Just nu finns en stark drift att befästa klyftan mellan stad och land. Men den svenska landsbygden är så skiftande att nästan vad man än säger om den så är det sant någonstans och helt orimligt på andra håll. Kanske är land/stad-klyftan inte till någon större hjälp om vi vill förstå varför ekonomiska och sociala drivkrafter ger så olika resultat på olika platser?

Medverkande:
Erik Westholm, kulturgeograf och professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet
Håkan Forsell, professor i historia vid Stockholms universitet

Moderator: Jenni Sandström, redaktionschef på Tidskriften Respons

Datum: 21 maj
Tid: 14:30-14:50
Arrangeras av: Respons

 

15:00-15:45 Existentiell salong: Ryssland och ortodoxin

Kirill av Moskva manar det ryska folket att ställa sig bakom myndigheterna, det vill säga Vladimir Putin, för att ”bekämpa fiender både inom- och utomlands”.  Vilka politiska och teologiska konsekvenser får kyrkans ställningstagande i Ryssland? Hur ser den historiska relationen ut mellan Kreml och den rysk-ortodoxa kyrkan? För Putin de facto ett religiöst krig?

Medverkande:
Andreas Johansson Heinö, doktor i statskunskap och författare till Anteckningar från kulturkriget (Timbro förlag)
Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria och författare till Gud: Jakten (Fri Tanke)
Bengt Jangfeldt, docent i rysk litteratur, författare

Moderator: Christer Sturmark, bokförläggare och författare till Konsten att tänka klart (Fri Tanke)

Datum: 21 maj
Tid: 15:00-15:45
Arrangeras av: Timbro förlag, Fri Tanke, Valv

 

16:00-16:20 Autisterna – bland mönstersökare och poeter

Mycket pekar på att autistiska drag är gynnsamma för kreativitet och innovation, något som gäller flera psykiatriska diagnoser. Flera av kulturens och vetenskapens största stjärnor har varit autister, men för många som får diagnosen autism blir livet en svår kamp och ett evigt utanförskap. Hur ska vi balansera de gynnsamma dragen med det lidande som kan komma med en psykiatrisk diagnos?

Medverkande: 

Clara Törnvall, journalist och författare till boken Autisterna: Kvinnor på spektrat (Natur & Kultur 2021)
Moderator: Jonas Mattsson, chefredaktör Forskning & Framsteg och författare till Ekvilibrium: Om sambandet mellan kreativitet och galenskap (Natur & Kultur, augusti 2022)

Datum: 21 maj
Tid: 16:00-16:20
Arrangeras av: Forskning & Framsteg, Natur och Kultur, Fri Tanke

 

16:30-16:55 Världen av idag. Ett Europa i skuggan av fallna imperier
“Mellan vårt i dag, vårt i går och i förrgår är alla broar rivna.” Stefan Zweig skrev i Världen av igår om ett Europa som lämnat historien, innan världskrigen ritade om kartan. Det Habsburgska, Osmanska, brittiska, franska och ryska imperiernas sammanbrott fortsätter att prägla den nationella självbilden i de länder som uppstod, eller bestod, i dess spår. 

Historien upprepar sig inte, men den rimmar. Nu står vi än en gång inför ett Europa i krig med ambitionen att återupprätta det ryska imperiet. Hur genljuder fantomsmärtorna efter de kollapsade rikena i dagens Europa? Och hur präglar det kulturen och synen på nationalstaten i de olika länderna?

Medverkande:
Richard Swartz, författare och journalist, aktuell med boken Ostron i Prag (Polaris)
Christian Abrahamsson, fil dr i kulturgeografi

Moderator: Lina Wennersten Bergner, redaktör Forskning & Framsteg, moderator

Datum: 21 maj
Tid: 16:30-16:55
Arrangeras av: Polaris, Fri Tanke, Forskning & Framsteg

 

17:00-17:50 Medvetandets gåta 

Vår medvetna upplevelse är den mest fundamentala företeelsen i livet. Trots det har forskningen inte lyckats finna någon lösning på frågan om medvetandets uppkomst och grundläggande beskaffenhet. Vad säger de dominerande teorierna? Är mänskligt medvetande unikt? Och viktigast av allt, har vetenskapen med sitt utpräglade utifrån-perspektiv ens de förutsättningar som krävs för att omfatta det subjektiva?

Medverkande:
Pontus Wasling, hjärnforskare och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg aktuell med boken Knaster – Medvetandets gåta och Illusionen av ett jag (Volante)
Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, författare till Hur orden får mening (Natur & Kultur)
Per Snaprud, vetenskapsjournalist, redaktör på Forskning & Framsteg och författare till boken Medvetandets återkomst – Om hjärnan, kroppen och universum (Natur & Kultur)
Moderator: Helena Granström, författare, fil. mag i teoretisk fysik och fil. lic i matematik, aktuell med Königsberg (Kaunitz-Olsson)

Datum: 21 maj
Tid: 17:00-17:50
Arrangeras av: Respons, Fri Tanke, Natur & Kultur, Forskning & Framsteg

 

18:00 – 18:30 Premiär: Lorentz

Lorentz debuterar med diktsamlingen En dans den döda sommaren och avslutar samtidigt sin framgångsrika artistkarriär. Logiken är klar: hans musiktexter byggde från början poetiska världar och påverkade en hel generation med sin slagkraft. Själv har han sagt att musiken inte kunde hålla dikterna tillbaka. Hör honom premiärläsa ur diktsamlingen och samtala med författaren Elis Monteverde Burrau.

Datum: 21 maj
Tid: 18:00–18.30
Arrangeras av: Fri Tanke