Radio

Förnuft och känsla i liberalismen

Vilken roll spelar erfarenheter, känslor och karaktärsdrag i den politiska filosofin? Gina Gustavsson, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, är…

Liberaler kan också ha känslor

Gina Gustavsson pratar om sin bok ”Det öppna sinnelaget – och dess fiender” med Mattias Svensson. Bland annat om liberalismens sanna väsen,…

Hur kan vi få ner matsvinnet?

Visste du att matproduktionen i världen står bakom en tredjedel av de globala utsläppen? Och visste du att en tredjedel…

Alla behövs i totalförsvaret

Jenny Deschamps-Berger jobbar på Försvarshögskolan med krisberedskap och totalförsvar. Ämnet försvarsvilja har lyfts en hel del under förra året sedan Rysslands…

Att läsa världen med Torbjörn Elensky

Det nya avsnittet av Signumpodden gästas av författaren Torbjörn Elensky. Samtalet utgår från boken Absolut text: Om att läsa världen (Fri tanke,…

Med Jonas Carnesten

I P4 Sörmland hör du det senaste som händer i länet. Du får aktuella intervjuer, trafik och väder blandat med…