Läsvärt

Kritiserade värdegrundbegreppet synas

”FÖRÄNDRINGSLEDNING Allt fler chefer och medarbetare i svenska organisationer har under de senaste trettio åren börjat svänga sig med ordet…

Klas söker svaret bakom köphetsen

”Blir människan lyckligare av konstant tillväxt? I boken ”Eudaimonia : om det goda livet i klimatomställningens tid” har Klas Grinell…