158 tips till psykiatrin, radiointervju

Josefin Branzell Hertz och Sanna Gustafsson publicerade en lista över 158 tips de har att ge psykiatrin för att förbättra patientbemötandet. För Sveriges Radio berättar de mer.